81 afleveringen

Thai Counseling Psychologist Club Podcast มี 2 รายการคือ (1) Tuesday Circle: ล้อมวงสนทนา จิตวิทยาและชีวิต รายการที่ชวนสนทนาเรื่องจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ได้แรงบันดาลใจมาจาก Wednesday Circle ของ ​Sigmund Freud และ (2) Look Around: เหลียวมองเรื่องรอบตัว รายการที่ชวนคุณมามองเรื่องราวรอบตัวด้วยใจที่เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้ชีวิตในแง่มุมที่แตกต่าง (3) Between the Rhymes รายการที่ชวนคุณมาสังเกตและทำความเข้าใจชีวิตผ่านบทเพลงที่หลากหลาย

Thai Counseling Psychologist Club TCPC

  • Geestelijke gezondheid

Thai Counseling Psychologist Club Podcast มี 2 รายการคือ (1) Tuesday Circle: ล้อมวงสนทนา จิตวิทยาและชีวิต รายการที่ชวนสนทนาเรื่องจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ได้แรงบันดาลใจมาจาก Wednesday Circle ของ ​Sigmund Freud และ (2) Look Around: เหลียวมองเรื่องรอบตัว รายการที่ชวนคุณมามองเรื่องราวรอบตัวด้วยใจที่เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้ชีวิตในแง่มุมที่แตกต่าง (3) Between the Rhymes รายการที่ชวนคุณมาสังเกตและทำความเข้าใจชีวิตผ่านบทเพลงที่หลากหลาย

  BTR x CRP: พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต - Ep.5 ฉันจะเป็นความรักเสมอ

  BTR x CRP: พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต - Ep.5 ฉันจะเป็นความรักเสมอ

  ชีวิตของเราทุกคนนั้นไม่พ้นไปจากการมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกันกับผู้คนรอบตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม  การรับรู้ถึงการมีตัวเราและตัวเขาภายใต้สัมพันธภาพดังกล่าวมักตามมาด้วยการระบุว่าเราคือใครและเขาคือใคร ต่างคนต่างมีบทบาทอะไร อีกทั้งการตีความและให้ค่ากับตัวตนที่ระบุ ซึ่งการตีความให้ค่านี้นี่เองที่ส่งผลกับความรู้สึกของเรา Between The Rhymes ตอนนี้ เราขอแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการระบุตัวตน ทำความรู้จักและเท่าทันเพื่อระวังและลดทอนผลกระทบเชิงลบที่มีต่อตัวเรา.ฟังจบแล้วขอเชิญทำแบบสอบถามที่จะชวนให้ทบทวนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากบทเพลงสู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง โดยคลิกลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ ขอบคุณครับ https://forms.gle/M5hMQfVANsenAycXA..เนื้อเพลงฉันคิดว่าฉันนั้นคือความรักเธอสองคนชอบเรียกชื่อชั้นว่าอย่างนั้นฉันมีชีวิตขึ้นจากความฝันเมื่อครั้งก่อน ตอนเธอทั้งสองได้ใกล้ชิดกัน แต่ไม่นาน ก็ไม่มีใครเรียกฉันชื่อนั้นอีกต่อไปเธอแยกทาง หนึ่งคนเรียกฉันว่าความทุกข์อีกคนเรียกฉันว่าความเสียใจ แต่… * ฉันคิดว่าฉันจะเป็นความรักต่อไปไม่ว่าเธอสองคนจะเรียกฉันว่าอะไรเพราะฉันยังชอบบรรยากาศนั้นที่เธออยู่ด้วยกันใกล้ๆมีฉันเชื่อมตรงกลางเอาไว้ถึงแม้วันนี้ มีแต่โกรธแค้น เกลียดชังแต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ตัวฉันแต่อย่างใดที่มองไม่เห็นฉันในตอนนี้เพราะพวกเธอผสม อารมณ์ที่มีมากไปแต่เปลี่ยนฉันไม่ได้ ฉันจะเป็นความรักเสมอ เพราะเธอทั้งสองกำลังบอบช้ำใครสักคนจึงต้องถูกหาว่าเป็นผู้ร้ายแต่เชื่อเถอะฉันคือคนสุดท้ายที่ต้องการให้ใครทั้งนั้นต้องมีน้ำตา แค่หันมา ฉันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้และ

  • 32 min.
  BTR x CRP: พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต - Ep.4 สิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น

  BTR x CRP: พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต - Ep.4 สิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น

  การเผชิญความผิดหวังหรือประสบการณ์การสูญเสียนั้นเป็นเรื่องที่รับมือได้ยากสำหรับหลาย ๆ คน และการจะก้าวเดินต่อนั้นก็หนักหนาเช่นกันเพลง "สิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น" เป็นหนึ่งเพลงที่เติมกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียและผิดหวัง อีกทั้งยังมีเนื้อหาให้เรียนรู้ถึงมุมมองของการก้าวเดินต่อด้วยความเข้าใจชีวิตฟังจบแล้วขอเชิญทำแบบสอบถามที่จะชวนให้ทบทวนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากบทเพลงสู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง โดย copy ลิงค์ข้างล่างนี้ไปเปิดใน Web browser (เช่น Chrome, Firefox) ได้เลยครับ ขอบคุณครับhttps://forms.gle/chHWoKP3bgpjyBSt8 เนื้อเพลงจบลงแล้วใช่ไหมเรื่องราวที่เธอเคยได้วาดเอาไว้เข้าใจที่เธอต้องเสียใจ ให้ทำยังไงเมื่อฝันต้องร่วงต้องหล่น ดั่งใบไม้ลอยคว้างลงดินร่ำร้องคร่ำครวญเหมือนคนจะเป็นจะตายแต่ความเป็นจริงรู้ไหมว่าเธอยังไม่ตาย * สุดท้ายความทรมาน ไม่นานต้องผ่านพ้นไปความฝันวันนี้ แม้สิ้นสุดแต่เธอต้องก้าวไปในวันนี้อาจไร้กำลังความหวังจะพาให้เธอไปเจอจุดหมายหัวใจของคน มันล้มก็เพื่อจะลุกแล้วเดินต่อไป สิ่งหนึ่งสิ้นสุดลง ก็เพื่อให้สิ่งหนึ่งเริ่มต้นต่อไปยังมีอะไรอีกมากมายบนทางยาวไกลใบไม้ต้องร่วงต้องหล่น  อีกกี่ครั้งเพียงฝนโปรยปรายความฝันก็ยังงอกงามอยู่ภายในใจก็ความเป็นจริงหัวใจของเธอแค่ผลัดใบ(*)แม้ว่าฟ้ามันยังมืดมิดดวงอาทิตย์ไม่นานต้องย้อนมาเพียงแค่รอเวลา แผ่นฟ้าจะงามดังเดิม(*)

  • 25 min.
  Tuesday Circle Ep.64: มองซึมเศร้าในมุมใหม่ Part 2 - Smoke Detector Principle

  Tuesday Circle Ep.64: มองซึมเศร้าในมุมใหม่ Part 2 - Smoke Detector Principle

  โรคซึมเศร้า เป็นโรคที่โลกปัจจุบันให้ความสนใจอย่างมากไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่มุมมอง ความรู้ และความเข้าใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านี้มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป Tuesday Circle Podcast จึงจัดทำซีรีส์ "มองซึมเศร้าในมุมใหม่" ขึ้นเพื่อนำเสนอแง่มุมเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในมุมที่หลาย ๆ คนอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน ชวนทุกท่านที่สนใจมาร่วมฟังเพราะยังมีความเข้าใจอีกหลายชุดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ารอให้เราได้รู้จักซีรีส์นี้ไม่ใช่การนำเสนอเพื่อโต้แย้งความคิดหรือหาข้อสรุปใด ๆ  แต่เป็นการแบ่งปันความรู้และมุมมองเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพื่อเสริมความเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้นแก่สังคมไทย และสามารถขยายทางเลือกในการดูแลจิตใจตนเองและคนรอบข้าง----------------------------------------แหล่งข้อมูล: หนังสือ "Why We Get Sick" และ "Good Reasons for Bad Feelings" โดย Randolph Nesse

  • 30 min.
  BTR x CRP: พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต - Ep.3 คนข้าง ๆ

  BTR x CRP: พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต - Ep.3 คนข้าง ๆ

  เชื่อว่าเราหลาย ๆ คนต่างมีช่วงเวลาที่ต้องการใครสักคนเคียงข้าง แต่ไม่ใช่ทุกคราวที่จะเราจะมีคนเคียงข้างได้ตามที่ใจเราต้องการเสมอไป ยิ่งถ้าเรากำหนดด้วยว่าสักคนที่ว่านั้นจะต้องเป็นใคร ก็เหมือนยิ่งจำกัดโอกาสที่เราจะได้ตามที่ต้องการBetween The Rhymes ตอนนี้เราชวนให้ท่านผู้ฟังร่วมกันสำรวจชีวิตของตนเองว่าจริง ๆ แล้วชีวิตของเรานั้นมีหลายคนและหลายสิ่งอย่างที่เคียงข้างเกื้อกูลเราอย่างที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อน เพื่อขยายโอกาสและทางเลือกที่จะมี "คนข้าง ๆ" ในชีวิตฟังจบแล้วขอเชิญทำแบบสอบถามที่จะชวนให้ทบทวนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากบทเพลงสู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง โดย copy ลิงค์ข้างล่างนี้ไปเปิดใน Web browser (เช่น Chrome, Firefox) ได้เลยครับ ขอบคุณครับhttps://forms.gle/ZNpsVNZRDETJJGRq7 เนื้อเพลงเธอเห็นขอบฟ้านั้นไหม สักวันจะพาเธอไปบนทางที่มี บางทีก็หกล้ม ไม่เป็นไรมีเธอเป็นเพื่อนร่วมทาง จับมือเคียงข้างไม่ห่างแค่นี้ก็พอ ชีวิตก็มีครบ แล้วทุกอย่าง * อู้ว ทำทุกวันที่มีให้งดงามด้วยกันเชื่อว่าวันดีดี มันจะรออยู่ที่ปลายทาง ** แค่เธออยู่ข้างข้างก็เปลี่ยนให้ชีวิตฉันไม่เหมือนเก่าเธอทำให้ถนนของฉันสวยงามในวันที่เราเริ่มเดินทางแค่เพียงมีเธอเดินกับฉันข้างข้างก็ทำให้โลกนี้ นั้นสดใสสวยงามไปทุกอย่าง ที่นี่คือโลกอีกใบ ที่นี่จะไม่มีใครแค่เธอกับฉันที่รู้ว่าโลกนี้ เป็นยังไง (*, **)

  • 27 min.
  Tuesday Circle Ep.63: มองซึมเศร้าในมุมใหม่ Part 1 - บทนำ (Introduction)

  Tuesday Circle Ep.63: มองซึมเศร้าในมุมใหม่ Part 1 - บทนำ (Introduction)

  โรคซึมเศร้า เป็นโรคที่โลกปัจจุบันให้ความสนใจอย่างมากไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่มุมมอง ความรู้ และความเข้าใจของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านี้มีความหลากหลายแตกต่างกันออกไป Tuesday Circle Podcast จึงจัดทำซีรีส์ "มองซึมเศร้าในมุมใหม่" ขึ้นเพื่อนำเสนอแง่มุมเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในมุมที่หลาย ๆ คนอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน ชวนทุกท่านที่สนใจมาร่วมฟังเพราะยังมีความเข้าใจอีกหลายชุดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ารอให้เราได้รู้จักซีรีส์นี้ไม่ใช่การนำเสนอเพื่อโต้แย้งความคิดหรือหาข้อสรุปใด ๆ  แต่เป็นการแบ่งปันความรู้และมุมมองเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพื่อเสริมความเข้าใจให้รอบด้านมากขึ้นแก่สังคมไทย และสามารถขยายทางเลือกในการดูแลจิตใจตนเองและคนรอบข้าง

  • 22 min.
  BTR x CRP: พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต - Ep.2 วันใหม่

  BTR x CRP: พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต - Ep.2 วันใหม่

  “เรามีความสุขช้าไปหนึ่งวันเสมอ หากเรามีเรื่องติดค้างใจเกี่ยวกับเมื่อวาน” คงเป็นประโยคที่สะท้อนหนึ่งในความทุกข์ที่หลายคนมีร่วมกันที่ยังคงหวนคิดถึงวันเก่าในอดีต  “วันใหม่” เป็นเพลงที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงความเข้าใจผู้ที่ประสบปัญหานี้ อีกทั้งนำเสนอมุมมองที่จะพาให้เปิดใจต้อนรับวันใหม่เพื่อให้ชีวิตได้ก้าวเดินต่อฟังจบแล้วขอเชิญทำแบบสอบถามที่จะชวนให้ทบทวนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้จากบทเพลงสู่การนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง โดย copy ลิงค์ข้างล่างนี้ไปเปิดใน Web browser (เช่น Chrome, Firefox) ได้เลยครับ ขอบคุณครับhttps://forms.gle/7KmNyFpttz83Sr9G9 เนื้อเพลงห้องที่ดูว่างเปล่า เธอก็ดูเงียบเหงา ที่แววตา เธอนั้นช่างดูเศร้า ฉันรู้ เธอเป็นอะไรในมือเธอถือรูปถ่าย หน้าต่างเธอปิดเอาไว้ จะเก็บความทรงจำ แค่นั้นก็คงง่าย แต่เก็บเวลาคงไม่ไหว* อย่าติดกับวันที่ดีเก่าเก่า อย่าอยู่กับความคุ้นเคยเก่าเก่า อย่าให้วันคืนที่ดีเก่าเก่า มันทำร้ายเปิดดวงใจของเธอค้นหา สิ่งที่เธอนั้นคอยไขว่คว้า ให้เวลารักษาและพาให้พบ กับวันใหม่ออกมาดูข้างนอก และบอกตัวเองเอาไว้ สิ่งดีดีในชีวิตนี้ต้องมีใหม่ ถ้าใจของเธอนั้นพร้อมอย่าติดกับวันที่ดีเก่าเก่า อย่าอยู่กับความคุ้นเคยเก่าเก่า อย่าให้วันคืนที่ดีเก่าเก่า มันทำร้ายเปิดดวงใจของเธอค้นหา สิ่งที่เธอนั้นคอยไขว่คว้า ให้เวลารักษาและพาให้พบวันคืนที่แสนดีนั้นก็ควรที่จะจดจำ จะรอคอยให้ย้อนคงต้องเจอแต่ความเจ็บซ้ำ( ซ้ำ * )

  • 24 min.

Top-podcasts in Geestelijke gezondheid

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op