8 afleveringen

Theo Dòng Sử Việt kênh là kênh podcast tái hiện những sự kiện và những nhân vật lịch quan trọng ở các triều đại trong lịch sử Việt Nam: Hồng Bàng - Văn Lang, Âu Lạc - Nam Việt, Trưng Nữ Vương, Nhà Lý - Nhà Triệu, Nhà Ngô, Nhà Đinh, Nhà Tiền Lê, Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Hồ, Nhà Hậu Trần, Nhà Hậu Lê, Nhà Tây Sơn, Nhà Nguyễn.

Theo Dòng Sử Việt được thực hiện bởi những người Việt trẻ với mong muốn truyền cảm hứng sử Việt cho người Việt trên toàn thế giới.

Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á.

Theo Dòng Sử Việt - Waves A Sử

    • Geschiedenis

Theo Dòng Sử Việt kênh là kênh podcast tái hiện những sự kiện và những nhân vật lịch quan trọng ở các triều đại trong lịch sử Việt Nam: Hồng Bàng - Văn Lang, Âu Lạc - Nam Việt, Trưng Nữ Vương, Nhà Lý - Nhà Triệu, Nhà Ngô, Nhà Đinh, Nhà Tiền Lê, Nhà Lý, Nhà Trần, Nhà Hồ, Nhà Hậu Trần, Nhà Hậu Lê, Nhà Tây Sơn, Nhà Nguyễn.

Theo Dòng Sử Việt được thực hiện bởi những người Việt trẻ với mong muốn truyền cảm hứng sử Việt cho người Việt trên toàn thế giới.

Waves là nền tảng âm thanh trực tuyến cung cấp audiobooks, podcasts và giáo dục trực tuyến tại Đông Nam Á.

Top-podcasts in Geschiedenis