6 min.

Tip 1 Voor Uw Begroting 2021: Bepaal Interne Normen, Victor Burger Finance Ideas podcast

    • Onderwijs

Corporaties maken zich op voor het begrotingsproces. Begin mei zijn de nieuwe normen van Aw/WSW in het gezamenlijke beoordelingskader gepubliceerd. De LTV norm is verhoogd van 75% naar 85% en hiermee neemt de ruimte voor corporaties om extra te lenen toe. Dit verhoogt de druk op corporaties om hun middelen op korte termijn in te zetten.

Stuurt u op de normen van Aw/WSW of hanteert u interne normen? De beleidswaarde kan jaar op jaar schommelen. De volatiliteit is veel groter dan bij de bedrijfswaarde. Als u dicht tegen de normen van Aw/WSW zit, kan dit betekenen dat u onder de normen zakt bij een economische terugval. Om dit te voorkomen, is het wenselijk interne normen te formuleren. Daarnaast is het door de fluctuaties steeds belangrijker om te weten hoe een corporatie financieel bij kan sturen.

Corporaties maken zich op voor het begrotingsproces. Begin mei zijn de nieuwe normen van Aw/WSW in het gezamenlijke beoordelingskader gepubliceerd. De LTV norm is verhoogd van 75% naar 85% en hiermee neemt de ruimte voor corporaties om extra te lenen toe. Dit verhoogt de druk op corporaties om hun middelen op korte termijn in te zetten.

Stuurt u op de normen van Aw/WSW of hanteert u interne normen? De beleidswaarde kan jaar op jaar schommelen. De volatiliteit is veel groter dan bij de bedrijfswaarde. Als u dicht tegen de normen van Aw/WSW zit, kan dit betekenen dat u onder de normen zakt bij een economische terugval. Om dit te voorkomen, is het wenselijk interne normen te formuleren. Daarnaast is het door de fluctuaties steeds belangrijker om te weten hoe een corporatie financieel bij kan sturen.

6 min.

Top-podcasts in Onderwijs