23 min.

Tips til gode samtaler med barn opp til 13 år Visma Veilederen

    • Onderwijs

FORMÅL
Formålet med podcasten er å styrke kompetansen hvordan man kan lykkes med gode og konstruktive samtaler med barn opp til ca 13 år

MÅLGRUPPE
Målgruppen for podcasten er ledere og ansatte i oppvekstsektoren.

INNHOLD
Hvor flinke er vi til å snakke med barna når en sak om skolemiljø skal undersøkes? I denne podcasten hører vi innledningsvis et kort utdrag fra en samtale mellom rektor og to lærere i e-læringskurset “Plikten til å undersøke”. Deretter deler Beate Mellemsether, mobbeombud for barnehage og grunnskole i Østfold og Janne Myrås, mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus sine erfaringer med hvordan man får til gode samtaler med barn.

DELTAGERE
Programleder: Lisbeth Storvik Jacobsen
I studio: Beate Mellemsether, Janne Myrås

DD005-R1A(Hvordan snakker vi med barn og ungdom)

FORMÅL
Formålet med podcasten er å styrke kompetansen hvordan man kan lykkes med gode og konstruktive samtaler med barn opp til ca 13 år

MÅLGRUPPE
Målgruppen for podcasten er ledere og ansatte i oppvekstsektoren.

INNHOLD
Hvor flinke er vi til å snakke med barna når en sak om skolemiljø skal undersøkes? I denne podcasten hører vi innledningsvis et kort utdrag fra en samtale mellom rektor og to lærere i e-læringskurset “Plikten til å undersøke”. Deretter deler Beate Mellemsether, mobbeombud for barnehage og grunnskole i Østfold og Janne Myrås, mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus sine erfaringer med hvordan man får til gode samtaler med barn.

DELTAGERE
Programleder: Lisbeth Storvik Jacobsen
I studio: Beate Mellemsether, Janne Myrås

DD005-R1A(Hvordan snakker vi med barn og ungdom)

23 min.