8 afleveringen

Podcast by Visma Veilederen

Visma Veilederen Visma Veilederen

  • Onderwijs

Podcast by Visma Veilederen

  Familieråd 0-100

  Familieråd 0-100

  FORMÅL
  Podkasten skal gi inspirasjon til å spre familierådsmodellen til sektorer utenfor barnevernet.

  MÅLGRUPPE
  Målgruppen for podkasten er ledere og ansatte i norske kommuner som arbeider innen helse- og omsorgstjenestene, oppvekstsektoren og barneverntjenesten.

  INNHOLD
  Familieråd er en mye brukt metode i barnevernsaker. I denne podkasten får vi høre hvordan Horten kommune bruker modellen også i andre sektorer, og overfor mennesker i alle aldre. I stedet for det vanlige utgangspunktet om at eksperter skal hjelpe folk, snur modellen fokuset til hva ressursene i familie- og nettverk kan hjelpe med.

  NØKKELORD
  Familieråd, brukermedvirkning, nettverksråd, barn, voksne, familie, nettverk
  Visma, SmartSkill, Veilederen

  DELTAGERE
  Programleder: Eirik Saltnes
  I studio: Hanne Espelund og Ingun S. Grønset

  DD008-R1A(Familieråd 0-100)

  • 23 min.
  Familieråd i barnevernet

  Familieråd i barnevernet

  FORMÅL
  Podkasten skal gi lytteren nyttige og inspirerende erfaringer fra bruk av Familieråd i barnevernsaker i Horten og Halden kommune.

  MÅLGRUPPE
  Målgruppen for podkasten er ledere og ansatte i barneverntjenester.

  INNHOLD
  Familieråd er brukermedvirkning i praksis. Å bruke denne arbeidsmodellen bidrar til å oppfylle mange krav og intensjoner i barnevernloven. Selv om bruken av familieråd øker, er det fortsatt et stort potensiale for økt bruk.

  NØKKELORD
  Familieråd, brukermedvirkning, barnevern, koordinator, nettverk, familie, slekt, barn, Visma, SmartSkill, Veilederen

  DELTAGERE
  Programleder: Eirik Saltnes
  I studio: Hanne Espelund og Ingun S. Grønset

  DD007-R1A(Familieråd i barnevernet)

  • 25 min.
  Hjelpeturnus

  Hjelpeturnus

  FORMÅL
  Formålet med podcasten er å styrke kompetansen ved utarbeidelse av hjelpeturnus.

  MÅLGRUPPE
  Målgruppen for podcasten er i hovedsak ledere, men vil være nyttig for tillitsvalgte og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

  INNHOLD
  Når det skal lages en hjelpeturnus er det flere lover og regler som må følges. Vi snakker om prosess, arbeidsgiverpolitikk og tar for oss ofte spurte spørsmål, samt viktigheten av god opplæring av ledere.

  NØKKELORD
  Hjelpeturnus, høytid, sommer, arbeidsgiverpolitikk, opplæring, jul, påske, sommer, F3, Visma, Smartskill, Veilederen

  DELTAGERE
  Programleder: Hilde Ranum
  I studio: Torill Schlechter

  DD006-R1A(Hjelpeturnus)

  • 17 min.
  Tips til gode samtaler med barn opp til 13 år

  Tips til gode samtaler med barn opp til 13 år

  FORMÅL
  Formålet med podcasten er å styrke kompetansen hvordan man kan lykkes med gode og konstruktive samtaler med barn opp til ca 13 år

  MÅLGRUPPE
  Målgruppen for podcasten er ledere og ansatte i oppvekstsektoren.

  INNHOLD
  Hvor flinke er vi til å snakke med barna når en sak om skolemiljø skal undersøkes? I denne podcasten hører vi innledningsvis et kort utdrag fra en samtale mellom rektor og to lærere i e-læringskurset “Plikten til å undersøke”. Deretter deler Beate Mellemsether, mobbeombud for barnehage og grunnskole i Østfold og Janne Myrås, mobbeombud for barnehage og grunnskole i Akershus sine erfaringer med hvordan man får til gode samtaler med barn.

  DELTAGERE
  Programleder: Lisbeth Storvik Jacobsen
  I studio: Beate Mellemsether, Janne Myrås

  DD005-R1A(Hvordan snakker vi med barn og ungdom)

  • 23 min.
  Hindrer taushetsplikten det viktige tverrfaglige samarbeidet?

  Hindrer taushetsplikten det viktige tverrfaglige samarbeidet?

  DD004-R1A(Hindrer taushetsplikten det viktige tverrfaglige samarbeidet)

  Formål: Formålet med podcasten er å styrke kompetansen på hvilke muligheter man har til samarbeid/deling av opplysninger selv om man har taushetsplikt.

  Målgruppe: Målgruppen for podcasten er ledere og ansatte i oppvekstsektoren.

  Innhold: Podcasten tar for seg reglene om taushetsplikt og hvilke unntak som finnes.

  Nøkkelord: Taushetsplikt, tverrfaglig samarbeid, deling av opplysninger, Barnehage, skole, helse - og omsorg, Kommune, Visma, SmartSkill, Veilederen

  Deltagere:
  Programleder: Lisbeth Storvik Jacobsen
  I studio: Ingunn Wiig, Knut Fredrik Thorne

  Varighet: Podcasten varer i 18 min 30 sek.

  • 18 min.
  Konfliktsituasjoner i skolen

  Konfliktsituasjoner i skolen

  DD003-R1A(Konfliktsituasjoner i skolen)
  Formål: Få fokus på forebygging av utfordrende konfliktsituasjoner i skole.
  Målgruppe: Ledere og ansatte i skolen.
  Innhold: Hvordan man kan forebygge utfordrende konfliktsituasjoner i skole. Risikoområder og tiltak.
  Nøkkelord: Forebygging, risikoanalyse, Opplæringsloven § 9a, tvangsbruk, maktbruk, skole, Kommune, Visma, SmartSkill, Veilederen

  Programleder: Lisbeth Storvik Jacobsen
  I studio: Ingunn Wiig, Jørn Wallin Pettersen og Mari Kindem

  • 24 min.

Top-podcasts in Onderwijs

Luisteraars hebben zich ook geabonneerd op