13 afleveringen

Weg-, vaarweg-, en waterbeheerders opgelet: in deze podcast doet Carolien verslag van de meest inspirerende verhalen rondom de WOW-samenwerkingsprijs.

We gaan op ontdekkingstocht langs alle genomineerde projecten van de WOW-prijs. Je kan tot 5 november stemmen op jouw favoriet! Surf naar platformwow.nl/wowprijs.

WOW: de podcast Platform WOW

  • Overheid
  • 5,0 • 3 beoordelingen

Weg-, vaarweg-, en waterbeheerders opgelet: in deze podcast doet Carolien verslag van de meest inspirerende verhalen rondom de WOW-samenwerkingsprijs.

We gaan op ontdekkingstocht langs alle genomineerde projecten van de WOW-prijs. Je kan tot 5 november stemmen op jouw favoriet! Surf naar platformwow.nl/wowprijs.

  #13 Praktijkgericht data delen: Verkeersdesk Foodvalley doet het gewoon

  #13 Praktijkgericht data delen: Verkeersdesk Foodvalley doet het gewoon

  De regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit loopt al zo'n 10 jaar in regio Foodvalley, maar een goede manier om data met elkaar te delen en te visualiseren was er niet. De digitalisering zit in een stroomversnelling en er is steeds meer openbare data beschikbaar: dus tijd om dit structureel aan te pakken! Met de Verkeersdesk wordt op verschillende beleidsthema’s de beschikbare data gebundeld en gedeeld. Zo kan elke gemeente gemakkelijk én snel aan de juiste informatie komen.

  Bas Tutert, Verkeersplanoloog bij Gemeente Ede, en Rick de Jonghe, Programmamanager mobiliteit Regio Foodvalley bij Gemeente Veenendaal vertellen over hun samenwerking met acht gemeentes, Rijkswaterstaat en provincies, om dit tot een succes te brengen.

  • 25 min.
  #12 Proeftuin Blijdorp: Publiek-privaat samenwerken tussen de flamingo’s

  #12 Proeftuin Blijdorp: Publiek-privaat samenwerken tussen de flamingo’s

  Voor innovatie is samenwerking nodig én ruimte om te experimenteren. Die ruimte is gevonden in Diergaarde Blijdorp. Hier werken kennisinstellingen, waterschap, gemeente en startups samen aan de oplossingen van morgen. Van een duurzaam plein dat regen opvangt tot energie halen uit bevuild water. Dat is vaak een win-win situatie. Zo kan de Diergaarde bijvoorbeeld hokken schoonmaken met regenwater en heeft de gemeente minder last van oppervlaktewatervervuiling. Dit is nog maar een fractie van de oplossingen die worden getest in Blijdorp.

  Lindsey Schwidder vertelt namens VPDelta (TU Delft) dat hun nominatie niet alleen vanwege het aaibaarheidsfactor belangrijk is, maar ook omdat de ruimte voor innovatie broodnodig was. Dat beaamt Jaap de Ron (HHSK) die uitlegt dat het Hoogheemraadschap erg blij is met de ruimte om te innoveren en experimenteren. Ook sluit Rene Reusen (Diergaarde Blijdorp) aan, om mee te gaan tijdens de rondleiding.

  • 27 min.
  #11 Samen slib problemen oplossen: waterschappen maken robuust plan

  #11 Samen slib problemen oplossen: waterschappen maken robuust plan

  Een acuut probleem ontstond in de Nederlandse watersector: er was te weinig capaciteit om zuiveringsslib te verwerken. Als we dit slib niet kwijt kunnen, komt het in het oppervlaktewater terecht. Financieel maar ook operationeel is dit een enorme uitdaging als je hier individueel voor staat. Daarom sloegen álle 21 waterschappen de handen ineen voor een calamiteitenplan, dat werd gemaakt met het ministerie, overheden en onafhankelijke bedrijven. Dit resulteerde eind 2020 in het Robuust Plan Slibeindverwerking. De stappen die daarmee nu gezet worden, zorgen voor een samenwerking die ook op lange termijn innovatie en duurzaamheid bevordert.

  In deze aflevering hoor je van Noor Ney (HHNK) en Ruud van Esch (Unie van Waterschappen) hoe je op zo’n grote schaal samenwerking aanpakt, en waarom zij zó enthousiast zijn over slib.

  • 22 min.
  #10 Fundamenteel anders bouwen met IFD voor vaste bruggen

  #10 Fundamenteel anders bouwen met IFD voor vaste bruggen

  Een representatie van de grond- weg- en waterbouw (GWW) sector werkt aan een nieuwe manier van denken voor het bouwen van vaste bruggen. Daarvoor hebben zij een Nederlands Technische Afspraak (NTA) gemaakt die draait om Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD). Het doel is om kunstwerken makkelijk aanpasbaar te maken, zodat ze passen binnen verschillende omgevingen. Dat versnelt de bouwtijd en voorkomt vroegtijdige sloop zodra de functionele eisen veranderen. En door de modulaire opbouw zijn de elementen geschikt voor hoogwaardig hergebruik, wat de CO2-uitstoot van kunstwerken terugdringt.

  Jacques Montijn - constructeur, ontwerper, en projectmanager van de NEN - bespreekt samen met Alexander Bletsis - adviseur innovatie provincie Noord-Holland - hoe zij de gehele sector vooruit gaan helpen door het IFD-bouwen te standaardiseren. Hoe gaan ze dit doen in een conservatieve sector, waarom gebeurt het nog niet, en wat is nou eigenlijk precies de NTA?

  • 22 min.
  #9 Sectorbreed wegen vergroenen met biobased asfalt: maak kennis met CHAPLIN

  #9 Sectorbreed wegen vergroenen met biobased asfalt: maak kennis met CHAPLIN

  CHAPLIN is een samenwerkingsprogramma dat het voortouw neemt om bitumen in Nederlands asfalt op grote schaal te vervangen door de natuurlijke bindstof lignine. 28 bedrijven, overheden en kennisinstellingen delen hun kennis, faciliteiten en budgetten om te zorgen voor de versnelling van het vergroenen van de wegenbouw. Ongeveer 30% van de uitstoot van Rijkswaterstaat is afkomstig van de wegenbouw. Hier valt dus veel te halen, voornamelijk omdat lignine CO2 vasthoudt, in plaats van CO2 uitstoot!

  We zijn te gast bij Universiteit Utrecht hoogleraar biobased economy Martin Junginger, die ons meer vertelt over de techniek, en Jeroen Nagel (RWS) en Joop Groen (Circular Biobased Delta) over hoe de samenwerking gefaciliteerd wordt en hoe ze iedereen in de waardeketen meenemen in hun innovatie.

  • 28 min.
  #8 Alle wegen, één beleid: Gladheidsbestrijding Zeeland

  #8 Alle wegen, één beleid: Gladheidsbestrijding Zeeland

  Geen dingen dubbel doen in gladheidsbestrijding: dat staat centraal in Samenwerkingsverband Gladheidsbestrijding Zeeland. Strooi je niet alleen je eigen, maar ook elkaars wegen, dan krijg je efficiency in de routes. Ga je samen de inkoop en onderhoud van materieel aan, dan heb je veel minder mankracht nodig. Dit alles levert niet alleen een grote kostenbesparing op, maar meer veiligheid voor de weggebruiker. En die doelen brengen de partijen in Zeeland samen.

  Sinds 2006 wordt er samen aan de gladheidsbestrijding gewerkt, en sindsdien is het vertrouwen gegroeid, heeft er veel professionalisering plaatsgevonden en sluiten steeds meer partijen zich aan. Dook Musters (Waterschap Scheldestromen) en Rini Donker (RWS) leggen uit hoe de partijen zijn gegroeid naar de samenwerking zoals die nu is.

  • 28 min.

Klantrecensies

5,0 van 5
3 beoordelingen

3 beoordelingen

Carolienn ,

Energieke benadering van onze sector

Leuk en inspirerend

Top-podcasts in Overheid

Interviews met oud-bewindspersonen en oud-topambtenaren
Rijksoverheid
AIVD
NPO Radio 1 / KRO-NCRV
Ministerie van Defensie
Zegert van der Linde