37 episodes

Hvordan kan økonomisk kriminalitet (korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering mv.) forebygges og avdekkes - kort forklart av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og gjester fra blant annet ØKOKRIM, Finanstilsynet, Politiets sikkerhetstjeneste, sivilsamfunnsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre eksperter. Har du spørsmål? Send til hello@governance.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Økrimpodden Advokatfirmaet Erling Grimstad AS

  • Business
  • 4.7 • 26 Ratings

Hvordan kan økonomisk kriminalitet (korrupsjon, hvitvasking og terrorfinansiering mv.) forebygges og avdekkes - kort forklart av Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og gjester fra blant annet ØKOKRIM, Finanstilsynet, Politiets sikkerhetstjeneste, sivilsamfunnsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre eksperter. Har du spørsmål? Send til hello@governance.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  37 - Hva forteller vi når en krise rammer virksomheten?

  37 - Hva forteller vi når en krise rammer virksomheten?

  Alle virksomheter kan oppleve større og mindre kriser, som blant annet kan påvirke omdømmet til virksomheten. Hvordan virksomheten kommuniserer med omverdenen i slike situasjoner kan få stor betydning for virksomhetens fremtid. I denne episoden gir kommunikasjonsrådgiver Steinar Flaa fra Firsthouse gode råd om hvordan virksomheter kan kommunisere i krisesituasjoner. Steinar forteller blant annet om hva daglig leder og styret bør foreta seg i en krisesituasjon, hvilke informasjon som bør formidles til media, hva som fungerer godt, og hva som absolutt bør unngås ved en krise.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 22 min
  36 - Innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak

  36 - Innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak

  I denne episoden av Økrimpodden gir Julie Odden og Erling Grimstad en innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak, hva som menes med sanksjonsrisiko og kommer med forslag til tiltak som ethvert foretak bør ha på plass.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 39 min
  35 - Anskaffelser og risikoen for kriminelle leverandører

  35 - Anskaffelser og risikoen for kriminelle leverandører

  Hva er risikoen for kriminelle leverandører i anskaffelser?Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland tar deg gjennom hvordan kriminelle leverandører går frem for å påvirke anskaffelsesprosesser og forklarer hvilket ansvar offentlige virksomheter har knyttet til dette.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 31 min
  34 - Lovlig lobbyisme eller ulovlig påvirkningshandel?

  34 - Lovlig lobbyisme eller ulovlig påvirkningshandel?

  Hva er ulovlig påvirkningshandel? Hvor går grensen til lovlig lobbyisme? I denne episoden diskuterer Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland dette og gir eksempler på hvor denne grensen går.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 23 min
  33 - Anti-hvitvasking i crowdfunding

  33 - Anti-hvitvasking i crowdfunding

  Hva kjennetegner crowdfunding-bransjen, hvilken risiko for hvitvasking står bransjen overfor og er det for lite fokus på truslene? I denne episoden snakker vi blant annet om disse temaene med Linn Hoel Ringvoll, juridisk direktør i Kameo og styreleder i Norsk Crowdfunding Forening.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 26 min
  32 - Sanksjonering av personer og foretak - hvordan unngår listeførte at deres verdier blir frosset?

  32 - Sanksjonering av personer og foretak - hvordan unngår listeførte at deres verdier blir frosset?

  I denne episoden diskuterer Andreas Hobbelin og Erling Grimstad sanksjoner og sanksjonsregelverket, svakheter ved screening-systemer, indikatorer norske foretak bør være klar over og hvordan sanksjonerte personer og foretak unngår at deres verdier blir frosset.Temaet er særlig aktuelt i lys av Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til en rekke sanksjoner mot russiske personer og foretak.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 33 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
26 Ratings

26 Ratings

Top Podcasts In Business

Norges Bank Investment Management
Finansavisen
NRK
Tid er penger & ALLER SOCIAL CLUB
Nordnet
E24

You Might Also Like

BATONG MEDIA og Podplay
VG
NRK
Aftenposten
NRK
VG