12 min

Øvelse i oppmerksomt nærvær SyktFrisk

    • Medicine

Mindfulnessinstruktør Kjersti Tveten fra Oslo universitetssykehus inviterer til en øvelse du kan lytte til og lære av. Musikken er komponert av Magnus Østvang ved Sykehuset innlandet.

Mindfulnessinstruktør Kjersti Tveten fra Oslo universitetssykehus inviterer til en øvelse du kan lytte til og lære av. Musikken er komponert av Magnus Østvang ved Sykehuset innlandet.

12 min