30 episodes

Živé Mesto_FM s Milotou Sidorovou a Líviou Gažovou je jediná slovenská rozhlasová relácia o urbanizme a architektúre. Reaguje na súčasné spoločenské, technologické a environmentálne problémy, a upriamuje pozornosť na udalosti a na ľudí, ktorí robia mesto živým. To všetko každý druhý pondelok od 20:00 do 22:00 na vlnách Rádia_FM.

Živé mesto_FM RTVS

  • Society & Culture

Živé Mesto_FM s Milotou Sidorovou a Líviou Gažovou je jediná slovenská rozhlasová relácia o urbanizme a architektúre. Reaguje na súčasné spoločenské, technologické a environmentálne problémy, a upriamuje pozornosť na udalosti a na ľudí, ktorí robia mesto živým. To všetko každý druhý pondelok od 20:00 do 22:00 na vlnách Rádia_FM.

  Spoločenský, politický a mestský vývoj Bratislavy za uplynulých 30 rokov (4.1.2021 20:00)

  Spoločenský, politický a mestský vývoj Bratislavy za uplynulých 30 rokov (4.1.2021 20:00)

  S ďalším výročím založenia Slovenskej republiky sme sa v programe Živé mesto_FM poobhliadli za jej spoločenským, politickým a mestským vývojom. Aj táto krajina v 20. storočí niekoľkokrát zmenila politické usporiadanie, hranice či režimy, ktoré ovplyvnili nielen našu spoločnosť, ale aj rozvoj mesta. V tomto vydaní sme sa preto venovali Bratislave, v ktorej sú viditeľne zhustené spoločenské zlomy. Do diskusie prispeli jedna z autoriek publikácie (Ne)plánovaná Bratislava a historička architektúry zo SAV Henrieta Moravčíková, riaditeľka Postbellum Sandra Polovková, a výtvarník a fanúšik histórie Matúš Maťátko.

  • 1 hr 44 min
  Čo nám priniesol rok 2020 z pohľadu spoločenského, mestského života? (21.12.2020 20:00)

  Čo nám priniesol rok 2020 z pohľadu spoločenského, mestského života? (21.12.2020 20:00)

  Prežívame skutočne mimoriadny rok – pandémia zásadne ovplyvnila naše každodenné fungovanie a preskúšala našu individuálnu a spoločenskú odolnosť. Posledné vydanie programu Živé mesto_FM sme preto venovali zrevidovaniu našich životov a tomu, v čom sa naše mestá preukázali ako dostatočné a čo, naopak, nestačilo. Do diskusie prispeli splnomocnenkyňa pre inovácie Petra Dzurovčinová, výskumníčka Iva Kleinová, sociologička Lýdia Grešáková a humánny geograf Samuel Achberger.

  • 1 hr 44 min
  Ako ovplyvňuje kvalitu života štvrť, v ktorej bývame? (7.12.2020 20:00)

  Ako ovplyvňuje kvalitu života štvrť, v ktorej bývame? (7.12.2020 20:00)

  Najlepší urbanizmus sa prejavuje v kvalite každodenného života a v tom, ako ľahko vieme realizovať väčšinu svojich potrieb v susedstve, alebo ako to nazývame technicky, v meste krátkych vzdialeností.
  V tomto vydaní programu Živé mesto_FM sme sa venovali aspektom, ktoré definujú dobré susedstvo. Prebrali sme typy susedstiev, od tých najživších až po tie najvylúčenejšie, a to nielen chudobou a nedostatočnou architektúrou, ale práve naopak, prílišným bohatstvom. V štúdiu sme privítali sociologičku Kristínu Převrátil Alexyovú, architekta a developera Borisa Hrbáňa a dokumentaristku Evu Krížkovú.

  • 1 hr 40 min
  Čo s brownfieldmi v mestách? (23.11.2020 20:00)

  Čo s brownfieldmi v mestách? (23.11.2020 20:00)

  Bývalé priemyselné areály v mestách, dnes nazývané brownfieldy, často skrývajú environmentálne záťaže alebo pozostatky rôznych majetkovo-právnych problémov. Veľké územia tak ostávajú zbytočne prázdne. Ako samosprávy s brownfieldami pracujú? Ako takéto priestory mapujú a môže ich revitalizácii pomôcť napríklad tretí sektor? O týchto otázkach v programe Živé mesto_FM diskutovali Magdaléna Ďurdíková z magistrátu Bratislavy, Katarína Andrášiová z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Zuzana Žurkinová a Vera Kiseľová z iniciatívny Spiace miesta.

  • 1 hr 39 min
  Ako sa rodia veľké stratégie pre smerovanie krajiny, regiónu alebo mesta? (9.11.2020 20:00)

  Ako sa rodia veľké stratégie pre smerovanie krajiny, regiónu alebo mesta? (9.11.2020 20:00)

  Ako sa rodia veľké stratégie pre smerovanie krajiny, regiónu alebo mesta? Dá sa v tejto instantnej, rýchlo meniacej sa dobe ešte niečo strategicky plánovať a prekonať v tvorbe vízií rozsah jedného volebného obdobia? Aké strategické dokumenty majú mestá v zásuvke a ako ich môžu využívať lepšie? O strategickom plánovaní miest, regiónov a krajiny sme sa v programe Živé mesto_FM rozprávali s riaditeľkou odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja Barborou Lukáčovou, s expertom na strategické plánovania Eduardom Donauerom z Metropolitného inštitútu Bratislavy a s Miroslavom Balogom z Prognostického ústavu CSPV SAV.

  • 1 hr 47 min
  Aká je úloha mestských knižníc v 21. storočí? (26.10.2020 20:00)

  Aká je úloha mestských knižníc v 21. storočí? (26.10.2020 20:00)

  Knižnice sú vnímané ako inštitúcie, ktoré uľahčujú prístup k informáciám a oddychovému čítaniu, ale tiež ako inštitúcie, ktoré informácie triedia a uchovávajú. Sú ale tieto funkcie v dobe internetu a rýchleho pripojenia tým, čo im umožní prežiť? Čo by malo byť úlohou mestských knižníc v 21. storočí, aké služby by mali poskytovať a aký môže byť ich spoločenský a mestotvorný rozmer? O tom v programe Živé mesto_FM diskutovali riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave Tomáš Štefek, dátová analytička Zuzana Borošová z Inštitútu kultúrnej politiky a Gábor Bindics z Aliancie Stará tržnica.

  • 1 hr 46 min

Top Podcasts In Society & Culture

Listeners Also Subscribed To