5 episodes

"بین سطور" به تشریح زوایای ناگفته تحولات و وقایع مهم ایران می پردازد. هدف از این بررسی، درستی‌سنجی روایت‌های کلیدی با توجه به مستندات گذشته و حال، یا شفاف سازی ابهاماتی مشخص است.

بین سطو‪ر‬ BBC Persian Radio

  • News
  • 5.0 • 1 Rating

"بین سطور" به تشریح زوایای ناگفته تحولات و وقایع مهم ایران می پردازد. هدف از این بررسی، درستی‌سنجی روایت‌های کلیدی با توجه به مستندات گذشته و حال، یا شفاف سازی ابهاماتی مشخص است.

  گفتمان امنیتی رهبر؛ "مثل علف هرز درو کنید"– بین سطور

  گفتمان امنیتی رهبر؛ "مثل علف هرز درو کنید"– بین سطور

  وقتی آقای خامنه ای معترضان خیابانی را "اشرار"، "مفسد"، "محارب"، "کاغذ مچاله"، "خس و خاشاک‌"، "علف هرز" یا "حشره" توصیف می کند، رفتار حکومت با آنها متناسب با چنان نگاهی خواهد بود.

  • 37 min
  قربانیان پنهان "قصاص" - بین سطور

  قربانیان پنهان "قصاص" - بین سطور

  اجبار بازماندگان مقتول به "قصاص" یا "بخشش قاتل"، به نتایجی فاجعه‌بار می‌انجامد که معمولا در روایت‌های رسمی سانسور می‌شود. این برنامه، به معنای ویرانگر چنین انتخابی می پردازد.

  • 33 min
  انسانیت زدایی از اعدامی – بین سطور

  انسانیت زدایی از اعدامی – بین سطور

  حسین باستانی در این پادکست به بررسی سازوکارِ انسانیت زدایی از محکومان به اعدام می پردازد.

  • 39 min
  دولت دلخواه رهبر؛ ویرایش ۱۴۰۰ - بین سطور

  دولت دلخواه رهبر؛ ویرایش ۱۴۰۰ - بین سطور

  این پادکست به بازخوانی نقش آیت الله خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اختصاص دارد.

  • 33 min
  معرفی پادکست "بین سطور"

  معرفی پادکست "بین سطور"

  "بین سطور" به تشریح زوایای ناگفته تحولات و وقایع مهم ایران می پردازد. هدف از این بررسی، درستی سنجی روایت‌های کلیدی با توجه به مستندات گذشته و حال، یا شفاف سازی ابهاماتی مشخص است.

  • 1 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In News

You Might Also Like