44 episodes

บทความธรรมะ นำมาเสิร์ฟ อ่านให้ทุกท่านได้ฟังสบายๆ มีความสุขกับแง่มุมดีๆ ของชีวิต
จากหนังสือ กิร ดังได้สดับมา โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

กิร ดังได้สดับมา 072

  • Buddhism

บทความธรรมะ นำมาเสิร์ฟ อ่านให้ทุกท่านได้ฟังสบายๆ มีความสุขกับแง่มุมดีๆ ของชีวิต
จากหนังสือ กิร ดังได้สดับมา โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

  เต่ากับปลา

  เต่ากับปลา

  การอธิบายเรื่องที่เข้าใจได้ยาก ให้คนที่ไม่รู้ไม่เคยเห็นได้ฟัง เป็นเรื่องยากแท้ อีกฝ่ายที่ไม่เคยได้สัมผัส ได้รู้มาก่อน ย่อมจะไม่เข้าใจอยู่ดี ยิ่งคนที่ได้อ่านเพียงตำรับตำรา หรือฟังจากคนอื่นมาแล้วมาอธิบาย ยิ่งไปกันใหญ่  คติสอนใจสำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักรู้ แต่ไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำ

  จากหนังสือ กิร ดังได้สดับมา โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) ; ผู้อ่าน AmJaree

  • 5 min
  แกงลิ้น

  แกงลิ้น

  ได้ดีเพราะลิ้น แลจะได้เสียก็ด้วยลิ้น เรื่องราวเชิงเปรียบเทียบของเศรษฐีผู้ตั้งตัวมาได้ก็ได้คำพูดที่เป็นประโยชน์ แต่จะถึงคราววอดวายก็ด้วยคำพูด เพียงแต่เขาจะโชคดีรอดครั้งนี้ด้วยลิ้นของใคร

  จากหนังสือ กิร ดังได้สดับมา โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) ; ผู้อ่าน AmJaree

  • 9 min
  ธรรมะโอสถ

  ธรรมะโอสถ

  เรื่องน่าสนใจของใครที่ใฝ่ธรรมะ เหตุใดบุญไม่ส่งผล ศึกษาธรรมะไปเพื่ออะไร เรื่องราว ธรรมะโอสถ เรื่องของคนที่สนใจในธรรมะ แต่ก็ต้องผิดหวัง จนในที่สุดพระอาจารย์ที่ตนเองนับถือก็ได้มาให้ข้อคิดที่โดนเข้าไปในใจ

  • 7 min
  ฤทธิ์ความโลภ

  ฤทธิ์ความโลภ

  ฤทธิ์ความโลภ

  • 5 min
  ได้กับเสีย

  ได้กับเสีย

  คติสอนใจ ว่าด้วยเรื่องความเสียใจ หรือดีใจ อย่าให้มันมากไปหรือน้อยไป มองโลกอย่างเป็นกลางๆ มีได้ก็ต้องมีเสีย ดังเช่นในครอบครัวน่ารักๆ ครอบครัวนี้

  จากหนังสือ กิร ดังได้สดับมา โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) ; ผู้อ่าน AmJaree

  • 7 min
  คนเหมือนกัน

  คนเหมือนกัน

  คนเราก็เป็นคนเหมือนกัน แต่อะไรที่ทำให้คนที่เหมือนๆ กันนั้นกลับแตกต่างกัน คติสอนใจ ผ่านบุคคล ๓ คน คือ พระเจ้าเสือ อำมาตย์ และฝีพาย

  จากหนังสือ กิร ดังได้สดับมา โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) ; ผู้อ่าน AmJaree

  • 7 min

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To