463 episodes

🌟รับธรรมะดี ๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในได้ที่นี่

วัดพระธรรมกาย หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ หลวงพ่อทัตตชีโว มงคลชีวิต คำสอนคุณยาย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ สวดมนต์ เพลงธรรมะ DMC ธรรมจักร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แผ่เมตตา อัปปมัญญา ก่อนนอน เล่าธรรมะ สวดสรรเสริญ เพลงธรรมะ แรงบันดาลใจ พระอานนท์พุทธอนุชา ธรรมบท ทางแห่งความดี Happy disk เสียงแห่งความสุข Support this podcast: https://anchor.fm/jaiyut24nor/support

ใจหยุด 24 น. ใจหยุด 24 น.

  • Buddhism

🌟รับธรรมะดี ๆ ที่เป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในได้ที่นี่

วัดพระธรรมกาย หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ หลวงพ่อทัตตชีโว มงคลชีวิต คำสอนคุณยาย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ สวดมนต์ เพลงธรรมะ DMC ธรรมจักร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แผ่เมตตา อัปปมัญญา ก่อนนอน เล่าธรรมะ สวดสรรเสริญ เพลงธรรมะ แรงบันดาลใจ พระอานนท์พุทธอนุชา ธรรมบท ทางแห่งความดี Happy disk เสียงแห่งความสุข Support this podcast: https://anchor.fm/jaiyut24nor/support

  หลับในอู่ทะเลบุญ - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  หลับในอู่ทะเลบุญ - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  หลับในอู่ทะเลบุญ - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/jaiyut24nor/message
  Support this podcast: https://anchor.fm/jaiyut24nor/support

  • 10 min
  ประสบการณ์ 1 นาทีที่ใจหยุดนิ่ง - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  ประสบการณ์ 1 นาทีที่ใจหยุดนิ่ง - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  ประสบการณ์ 1 นาทีที่ใจหยุดนิ่ง - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/jaiyut24nor/message
  Support this podcast: https://anchor.fm/jaiyut24nor/support

  • 39 min
  มองผ่าน ๆ - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  มองผ่าน ๆ - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  มองผ่าน ๆ - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/jaiyut24nor/message
  Support this podcast: https://anchor.fm/jaiyut24nor/support

  • 24 min
  เราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  เราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  เราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/jaiyut24nor/message
  Support this podcast: https://anchor.fm/jaiyut24nor/support

  • 33 min
  นั่งมาตั้งนาน ทำไมยังไม่ได้ผล - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  นั่งมาตั้งนาน ทำไมยังไม่ได้ผล - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  นั่งมาตั้งนาน ทำไมยังไม่ได้ผล - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/jaiyut24nor/message
  Support this podcast: https://anchor.fm/jaiyut24nor/support

  • 27 min
  ทำลายสุสานแห่งความกลัว - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  ทำลายสุสานแห่งความกลัว - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  ทำลายสุสานแห่งความกลัว - นำนั่งสมาธิเบื้องต้น โดย หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย

  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/jaiyut24nor/message
  Support this podcast: https://anchor.fm/jaiyut24nor/support

  • 22 min

Top Podcasts In Buddhism

Listeners Also Subscribed To