1 hr 2 min

118. Utenriksministeren Det Store Bildet

    • Politics

Espen Barth Eide gjør opp status for verdensfred, verdenshandel og Norges rolle i det hele. Vi er innom situasjonen i Ukraina, Gaza, Kina, USA-valget - og hvilke verktøy Norge har til å gjøre en faktisk forskjell.

Espen Barth Eide gjør opp status for verdensfred, verdenshandel og Norges rolle i det hele. Vi er innom situasjonen i Ukraina, Gaza, Kina, USA-valget - og hvilke verktøy Norge har til å gjøre en faktisk forskjell.

1 hr 2 min