40 min

§ 13 - Contracter skulle holdis Pod. Jur.

    • Business

I denne episoden snakker Carl Victor for andre gang med Johan Giertsen og Jan-Ove Færstad om det å jobbe på fakultet, om kurset Kontraktsrett I og om hva som skal til for å lykkes med juss.Vi får tips både til dette kurset og til det å være jusstudent...

I denne episoden snakker Carl Victor for andre gang med Johan Giertsen og Jan-Ove Færstad om det å jobbe på fakultet, om kurset Kontraktsrett I og om hva som skal til for å lykkes med juss.Vi får tips både til dette kurset og til det å være jusstudent...

40 min

Top Podcasts In Business