1 hr

# 13 Hvordan ta vare på rusmisbrukeren og barna? LIVE FRA SKI KOMMUNE 2 Wingeskutt

    • Mental Health

Agendaen til en rusavhengig er å lure de som er rundt rundt dem, også de som forsøker å hjelpe. For å fortsette å ruse seg. Det barnevernet lurer på er selvfølgelig hvordan de best kan hjelpe, både de rusavhengige og barna deres.Julie er tilbake på Ski og svarer på spørsmål fra ansatte i barnevernet og politiet.Tusen takk til Ski kommune for åpne dører og velvillig innstilling!

Agendaen til en rusavhengig er å lure de som er rundt rundt dem, også de som forsøker å hjelpe. For å fortsette å ruse seg. Det barnevernet lurer på er selvfølgelig hvordan de best kan hjelpe, både de rusavhengige og barna deres.Julie er tilbake på Ski og svarer på spørsmål fra ansatte i barnevernet og politiet.Tusen takk til Ski kommune for åpne dører og velvillig innstilling!

1 hr