14. Universitetsplassen LIVE: Livsvitenskap: Nytt kunnskapsmiljø for helseinnovasjon i Oslo Universitetsplassen

    • Nyheter

Hva tenker helsedirektør Bjørn Guldvog om potensialet i helseinnovasjon i Oslo?


Koronakrisen har vist at helsekriser angår alle sektorer og må håndteres globalt. Flere land satser på å utvikle kompetansemiljøer innen livsvitenskap. Livsvitenskapsbygget ved Universitetet er under bygging og der skal tverrfaglige forskningsmiljøer skape grensesprengende forskning, utdanning og innovasjon. Hva er livsvitenskap og hvordan kan det bidra til å håndtere de store helse- og miljøutfordringene vi står overfor?


Helsedirektør Bjørn Guldvog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland møter viserektor Per Morten Sandset (UiO). Progamleder: Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin.

Hva tenker helsedirektør Bjørn Guldvog om potensialet i helseinnovasjon i Oslo?


Koronakrisen har vist at helsekriser angår alle sektorer og må håndteres globalt. Flere land satser på å utvikle kompetansemiljøer innen livsvitenskap. Livsvitenskapsbygget ved Universitetet er under bygging og der skal tverrfaglige forskningsmiljøer skape grensesprengende forskning, utdanning og innovasjon. Hva er livsvitenskap og hvordan kan det bidra til å håndtere de store helse- og miljøutfordringene vi står overfor?


Helsedirektør Bjørn Guldvog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland møter viserektor Per Morten Sandset (UiO). Progamleder: Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin.

Top Podcasts In Nyheter