41 min

22. juli: Å skrive etter katastrofen Deichman Majorstuens podkast

    • Books

22. juli: Å skrive etter katastrofen


Terrorhendelsen har satt dype, varige spor i samfunn og enkeltmenneske. Og i litteraturen. Men hvordan kan – og bør – en skrive i kjølvannet av et nasjonalt traume?
«Alle ord er brukt opp», sa Kong Harald. «Vi må lære oss norsk på nytt», skrev Frode Grytten. Likevel vet vi at det ble både skrevet, sunget og snakket for å trøste, begripe og bearbeide. Men hvordan finne et språk, når de kjente ordene ikke lenger strekker til? Er det forskjell på å nærme seg det ubegripelige gjennom skjønnlitteraturen, sammenlignet med hva sakprosaen kan tilby?


Brit Bildøen og Aage Borchgrevink er to forfattere som begge har skrevet i etterdønningene av 22. juli, med henholdsvis romanen «Sju dagar i august» (2014) og sakprosaboka «En norsk tragedie. Anders Behring Breivik og veiene til Utøya» (2012). Hvordan fant de frem til «det rette» språket? Hvilke hensyn måtte de ta overfor overlevende og pårørende, og samfunnet for øvrig? Hvilke historie har de ønsket å tilby leserne? Og ville de skrevet andre bøker i dag?


Bildøen og Borchgrevink møtes til samtale på biblioteket.


Forfattersamtalen, der to forfattere møtes til samtale uten moderator, er et samarbeid mellom Forfattersentrum og Deichman Majorstuen.


 


Produsent: Malene Berthelsen Lindgren, Deichman Majorstuen

22. juli: Å skrive etter katastrofen


Terrorhendelsen har satt dype, varige spor i samfunn og enkeltmenneske. Og i litteraturen. Men hvordan kan – og bør – en skrive i kjølvannet av et nasjonalt traume?
«Alle ord er brukt opp», sa Kong Harald. «Vi må lære oss norsk på nytt», skrev Frode Grytten. Likevel vet vi at det ble både skrevet, sunget og snakket for å trøste, begripe og bearbeide. Men hvordan finne et språk, når de kjente ordene ikke lenger strekker til? Er det forskjell på å nærme seg det ubegripelige gjennom skjønnlitteraturen, sammenlignet med hva sakprosaen kan tilby?


Brit Bildøen og Aage Borchgrevink er to forfattere som begge har skrevet i etterdønningene av 22. juli, med henholdsvis romanen «Sju dagar i august» (2014) og sakprosaboka «En norsk tragedie. Anders Behring Breivik og veiene til Utøya» (2012). Hvordan fant de frem til «det rette» språket? Hvilke hensyn måtte de ta overfor overlevende og pårørende, og samfunnet for øvrig? Hvilke historie har de ønsket å tilby leserne? Og ville de skrevet andre bøker i dag?


Bildøen og Borchgrevink møtes til samtale på biblioteket.


Forfattersamtalen, der to forfattere møtes til samtale uten moderator, er et samarbeid mellom Forfattersentrum og Deichman Majorstuen.


 


Produsent: Malene Berthelsen Lindgren, Deichman Majorstuen

41 min