39 min

#23: Magnus Matningsdal ser tilbake - og litt fremover Takk og lov – med Anine Kierulf

    • Kultur og samfunn

Som om ikke sommervarme og tilløp til gjenåpning var gledelig nok: Sannelig blir det sommerbonusepisoder av Takk&lov også! I denne første av to har Anine lurt rikets p.t. aller øverste dommer (justitiarius har perm) Magnus Matningsdal ut av den høyst ærverdige rett for å høre hva han har å dele etter 32 år som dommer, 24 av dem i Høyesterett. Visste du at den som har betydd mest for menneskerettighetene i Norge er en østerriker nesten ingen har hørt om? At en domstol i Strasbourg har lært Høyesterett å begrunne dommene sine bedre? At forholdet mellom Stortinget og Høyesterett på straffutmålingens område tidvis tar form av en slags tyrefekting, ispedd røde kluter? Eller at Matningsdal foretrekker å løpe maraton uten kappe? Hvis ikke dette er sommerlig easy listening, så vet ikke vi.
 
Referanser til dommer og artikler nevnt i episoden
Dommer
·         CASE OF UNTERPERTINGER v. AUSTRIA (Application no. 9120/80)
·         Rt-1990-312 (74-90)
·         Rt. 2000 s. 996 (Bøhler)
·         Rt-2007-1281 (Tomtefeste)
·         Case of LINDHEIM and OTHERS v. NORWAY (Applications nos. 13221/08 and 2139/10)
·         Rt-2013-1345 (Strukturkvotesaken)
·         Rt-2004-804 (Samfunnsstraff)
·         Rt-2010-1313 (Fengselsstraff for barn)
·         Rt-2013-374 Treholt (Ytringsfriheten/informasjonsfriheten)
  
Artikler
 Jørgen Aall, «Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon og etter norsk rett», Lov og Rett 1988/8.
 

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Som om ikke sommervarme og tilløp til gjenåpning var gledelig nok: Sannelig blir det sommerbonusepisoder av Takk&lov også! I denne første av to har Anine lurt rikets p.t. aller øverste dommer (justitiarius har perm) Magnus Matningsdal ut av den høyst ærverdige rett for å høre hva han har å dele etter 32 år som dommer, 24 av dem i Høyesterett. Visste du at den som har betydd mest for menneskerettighetene i Norge er en østerriker nesten ingen har hørt om? At en domstol i Strasbourg har lært Høyesterett å begrunne dommene sine bedre? At forholdet mellom Stortinget og Høyesterett på straffutmålingens område tidvis tar form av en slags tyrefekting, ispedd røde kluter? Eller at Matningsdal foretrekker å løpe maraton uten kappe? Hvis ikke dette er sommerlig easy listening, så vet ikke vi.
 
Referanser til dommer og artikler nevnt i episoden
Dommer
·         CASE OF UNTERPERTINGER v. AUSTRIA (Application no. 9120/80)
·         Rt-1990-312 (74-90)
·         Rt. 2000 s. 996 (Bøhler)
·         Rt-2007-1281 (Tomtefeste)
·         Case of LINDHEIM and OTHERS v. NORWAY (Applications nos. 13221/08 and 2139/10)
·         Rt-2013-1345 (Strukturkvotesaken)
·         Rt-2004-804 (Samfunnsstraff)
·         Rt-2010-1313 (Fengselsstraff for barn)
·         Rt-2013-374 Treholt (Ytringsfriheten/informasjonsfriheten)
  
Artikler
 Jørgen Aall, «Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon og etter norsk rett», Lov og Rett 1988/8.
 

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

39 min

Top Podcasts In Kultur og samfunn

PLAN-B & Acast
NRK
Menneskeverd
Manifest Media
Svarttrost
Third Ear NO