58 min

24 Knut Mellingsæter Sørensen: Kriminalomsorgsarbeid, praksisforskning, ekstraordinære kritiske situasjoner Kriminologene

    • Social Sciences

Knut Mellingsæter Sørensen er førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS. Knut disputerte nylig for doktorgraden i kriminologi ved Universitetet i Oslo med en avhandling som heter Hvem i helvete kommer nå? Kriminalomsorgsarbeid i en ekstraordinær kritisk situasjon. Avhandlingen handler om tiden etter terrorangrepet 22. juli 2011, da Ila fengsel
og forvaringsanstalt i all hast måtte forberede seg på å ta imot terroristen Anders Behring Breivik. Breivik representerte noe helt nytt og ukjent for Ila og for de ansatte som jobbet der. Knut viser hvordan det var for organisasjonen og for enkeltansatte å forholde seg til det han kaller den ekstraordinære kritiske situasjonen som oppsto i og med at Breivik kom til Ila.Knuts hjemmeside på KRUS:
Knut Mellingsæter Sørensen - Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUSProgramleder og altmuligmann: Thomas Ugelvik

Intromusikk: Morten Qvenild/Uglalyd

Knut Mellingsæter Sørensen er førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS. Knut disputerte nylig for doktorgraden i kriminologi ved Universitetet i Oslo med en avhandling som heter Hvem i helvete kommer nå? Kriminalomsorgsarbeid i en ekstraordinær kritisk situasjon. Avhandlingen handler om tiden etter terrorangrepet 22. juli 2011, da Ila fengsel
og forvaringsanstalt i all hast måtte forberede seg på å ta imot terroristen Anders Behring Breivik. Breivik representerte noe helt nytt og ukjent for Ila og for de ansatte som jobbet der. Knut viser hvordan det var for organisasjonen og for enkeltansatte å forholde seg til det han kaller den ekstraordinære kritiske situasjonen som oppsto i og med at Breivik kom til Ila.Knuts hjemmeside på KRUS:
Knut Mellingsæter Sørensen - Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUSProgramleder og altmuligmann: Thomas Ugelvik

Intromusikk: Morten Qvenild/Uglalyd

58 min