54 min

#31 Førsteamanuensis Roger Kjærgård om Karriereveiledning og karriereveiledningsfagfeltet Karriereveiledning med Elaine

    • Careers

I denne ekstraordinære episoden dreier tema seg om karriereveiledning og karriereveiledningsfagfeltet, både på individ og på samfunnsnivå i lys av unntakstilstanden vi nå befinner oss i. Roger Kjærgård deler sine refleksjoner, og svarer på spørsmål som har blitt sendt inn. Stikkord for episoden er: utfordringer i tiden som kommer, samfunnsutvikling, sosial rettferdighet, karriereveiledningstjenester, tips til teorier og rammeverk, hvordan håndtere det å bli permittert eller nedbemannet, diskurser som vil oppstå i kjølvannet av denne krisen, og mye mye mer.  Vil du vite mer om Elaine, sjekk ut www.elainebloom.no @elaine_bloomLink til NOU 2016:7https://www.regjeringen.no/contentassets/05a79a5ed91e40e1a80e6f8028b21e3e/no/pdfs/nou201620160007000dddpdfs.pdf 

I denne ekstraordinære episoden dreier tema seg om karriereveiledning og karriereveiledningsfagfeltet, både på individ og på samfunnsnivå i lys av unntakstilstanden vi nå befinner oss i. Roger Kjærgård deler sine refleksjoner, og svarer på spørsmål som har blitt sendt inn. Stikkord for episoden er: utfordringer i tiden som kommer, samfunnsutvikling, sosial rettferdighet, karriereveiledningstjenester, tips til teorier og rammeverk, hvordan håndtere det å bli permittert eller nedbemannet, diskurser som vil oppstå i kjølvannet av denne krisen, og mye mye mer.  Vil du vite mer om Elaine, sjekk ut www.elainebloom.no @elaine_bloomLink til NOU 2016:7https://www.regjeringen.no/contentassets/05a79a5ed91e40e1a80e6f8028b21e3e/no/pdfs/nou201620160007000dddpdfs.pdf 

54 min

Top Podcasts In Careers