46 min

#6 De helliges utholdenhet | Læren om nåden | Kalvinisme | TULIP (6/6‪)‬ TeologiTavla

    • Kristendom

Kan kristne miste frelsen? Hva er frafall? I denne episoden snakker vi om frelsesvisshet og Guds bevarelse av de troende.

Kan kristne miste frelsen? Hva er frafall? I denne episoden snakker vi om frelsesvisshet og Guds bevarelse av de troende.

46 min