32 min

#75 - PreMeFen studien Du puster for fort

    • Medicine

preMeFen studien er godt igang prehospitalt i deler av innlandet sykehus


Dette er en såkalt randomisert-kontrollert, tre-armet studie som ser på følgende smertestillende medikamenter: Inhalasjon av metoksyfluran, intranasal fentanyl og den gode, gamle intravenøse morfinen.


Ukens gjester er Randi Simensen paramedic og forskningsmedarbeider,  Fridtjof Heyerdahl, luftambulanselege på Lørenskog og koordinerende forsker og Lars Olav Fjose Luftambulanselege og Overlege ved innlandet sykehus. 

preMeFen studien er godt igang prehospitalt i deler av innlandet sykehus


Dette er en såkalt randomisert-kontrollert, tre-armet studie som ser på følgende smertestillende medikamenter: Inhalasjon av metoksyfluran, intranasal fentanyl og den gode, gamle intravenøse morfinen.


Ukens gjester er Randi Simensen paramedic og forskningsmedarbeider,  Fridtjof Heyerdahl, luftambulanselege på Lørenskog og koordinerende forsker og Lars Olav Fjose Luftambulanselege og Overlege ved innlandet sykehus. 

32 min