14 min

8: «Jeg er ingen god samfunnsborger» av Simen Tveitereid Harvest podcast

    • Nature

Våre øverste ledere sier at nordmenn må arbeide mer. De mangler respekt. For hva folk mener er et verdifullt liv.

Våre øverste ledere sier at nordmenn må arbeide mer. De mangler respekt. For hva folk mener er et verdifullt liv.

14 min