36 min

Alvorlig sykt barn - slik jobbes det med en prioritert livshendelse i offentlig sektor Til Tjeneste

    • Government

Hvorfor føler pårørende at de må koordinere det offentlige tjenestetilbudet rundt sitt alvorlig syke barn? Hvordan kan vi i stedet få det enorme dyret, "det offentlige", til å koordinere seg selv for å kunne gi mennesker i en vanskelig livssituasjon et persontilpasset, sammenhengende og forutsigbart tilbud? Dette er store spørsmål som Bente Steinnes og Astrid Twenebowa Larssen, tjenestedesignere i Helsedirektoratet, jobber med.

God lytt, og abonner gjerne på podkasten!
Mer info om prosjektet finner du her: alvorligsyktbarn.no

Alle tilbakemeldinger mottas med stor takk:
tone.dalen@reg.oslo.kommune.no
Produksjon: Marcel Dekker 

 Til Tjeneste - Offentlig tjenesteutvikling is licensed under a  Creative Commons License.

Hvorfor føler pårørende at de må koordinere det offentlige tjenestetilbudet rundt sitt alvorlig syke barn? Hvordan kan vi i stedet få det enorme dyret, "det offentlige", til å koordinere seg selv for å kunne gi mennesker i en vanskelig livssituasjon et persontilpasset, sammenhengende og forutsigbart tilbud? Dette er store spørsmål som Bente Steinnes og Astrid Twenebowa Larssen, tjenestedesignere i Helsedirektoratet, jobber med.

God lytt, og abonner gjerne på podkasten!
Mer info om prosjektet finner du her: alvorligsyktbarn.no

Alle tilbakemeldinger mottas med stor takk:
tone.dalen@reg.oslo.kommune.no
Produksjon: Marcel Dekker 

 Til Tjeneste - Offentlig tjenesteutvikling is licensed under a  Creative Commons License.

36 min

Top Podcasts In Government

NRK
Forsvaret
NRK
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
PST
CBS News Radio