9 min

ANNE-GRETHE TERJESEN: Pårørende blir glemt i koronakrisa Erfaringspodden

    • Mental Health

PÅRØRENDEALLIANSEN og fagsjef Anne-Grethe Terjesen savner nasjonal informasjon til de pårørende nå når tjenester omorganiseres og legges ned inne psykisk helse og rus. Vert: Styrk Fjærtoft

PÅRØRENDEALLIANSEN og fagsjef Anne-Grethe Terjesen savner nasjonal informasjon til de pårørende nå når tjenester omorganiseres og legges ned inne psykisk helse og rus. Vert: Styrk Fjærtoft

9 min

Top Podcasts In Mental Health