15 min

Arbeidstid, reisetid og bonuspoen‪g‬ HRprat

    • Business

I denne episoden av HRprat tar Trine Bjerke Welhaven oss igjennom temaet arbeidsrett. Hun gir deg et innblikk i betydningen av høyesterettsdommen fra 2018 om arbeidstid og reisetid, og diskuterer i tillegg lovendringen fra 1. Januar 2019 om innrapportering av bonuspoeng.

Trine Bjerke Welhaven er Legal Director i Visma og vår ekspert innen arbeidsrett. Hun har ansvar for å bygge opp Visma konsernet sin in-house Legal avdeling. Avdelingen har så langt advokater ansatt i Norge, Sverige og Finland, og skal vokse videre med jurister også i Nederland og Danmark. Før Trine kom til Visma for 6,5 år siden, jobbet hun 10 år som advokat innenfor arbeidsrett i ulike advokatfirma og arbeidsgiverforening.

I denne episoden av HRprat tar Trine Bjerke Welhaven oss igjennom temaet arbeidsrett. Hun gir deg et innblikk i betydningen av høyesterettsdommen fra 2018 om arbeidstid og reisetid, og diskuterer i tillegg lovendringen fra 1. Januar 2019 om innrapportering av bonuspoeng.

Trine Bjerke Welhaven er Legal Director i Visma og vår ekspert innen arbeidsrett. Hun har ansvar for å bygge opp Visma konsernet sin in-house Legal avdeling. Avdelingen har så langt advokater ansatt i Norge, Sverige og Finland, og skal vokse videre med jurister også i Nederland og Danmark. Før Trine kom til Visma for 6,5 år siden, jobbet hun 10 år som advokat innenfor arbeidsrett i ulike advokatfirma og arbeidsgiverforening.

15 min

Top Podcasts In Business