17 min

Barnehageforskning – for deg som jobber i barnehage eller lærerutdanning Oppsummert kunnskap – UiS podkast

    • Utdannelse

Nylig ble forskningsrapporten «Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006-2019 – en forskningskartlegging» offentliggjort. Rapporten er utarbeidet av Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og FILIORUM – Senter for barnehageforskning. I denne podkasten får du høre mer om ny barnehageforskning i Skandinavia. Og ikke minst om den tilhørende databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). Senterleder Elaine Munthe ved KSU leder samtalen, og har med seg May Irene Furenes fra KSU og Elin Reikerås fra FILIORUM.

Nylig ble forskningsrapporten «Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006-2019 – en forskningskartlegging» offentliggjort. Rapporten er utarbeidet av Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og FILIORUM – Senter for barnehageforskning. I denne podkasten får du høre mer om ny barnehageforskning i Skandinavia. Og ikke minst om den tilhørende databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). Senterleder Elaine Munthe ved KSU leder samtalen, og har med seg May Irene Furenes fra KSU og Elin Reikerås fra FILIORUM.

17 min

Top Podcasts In Utdannelse

Anniken Binz
Bertrands Univers & Eccentric People
Brandpeople
Klynge AS
Anja Hammerseng-Edin
Psykolog Sondre Risholm Liverød