1 hr 30 min

Behandling av personlighetsproblemer hos ungdom Personlighetsmysteriet

    • Psykisk helse

I denne episoden intervjuer Kjetil Bremer fra NAPP tre behandlere om deres erfaringer med å implementere et nytt behandlingstilbud for ungdom med personlighetsproblemer i Namsos. 

Sara Germans Selvik (psykiater og veileder), Anja Catharina Bach (spesialsykepleier, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og Linda Jørstad (spesialsykepleier, voksenpsykiatrisk poliklinikk) forteller om en behandlingsmodell som er lite kjent i Norge: Stepps og Stairways. 

De forteller om viktig behandling og forebyggende arbeid med ungdom som har en tendens til å bli marginalisert. Vi får høre litt om innholdet i en behandlingstilnærmingen Stepps og Stairways som inneholder ulike elementer: Psykoedukasjon, ferdighetstrening og arbeid i forsterkningsteam kombinert med individualterapi. De forteller om positive holdningsendringer hos hjelpere og pasienter når de har fått til et godt behandlingstilbud.
Vil du delta på vår digitale fagdag? Meld deg på Snu i tide: Fagdag om ungdom med personlighetsproblemer her:
https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/digital-fagdag-vager-vi-satse-pa-ungdom-med-personlighetsproblemer
NAPP, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-personlighetspsykiatri-napp

Stepps/Stairways i Nord-Trøndelag:
https://hnt.no/behandlinger/emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelse-steppsstairways
Brosjyre om Stepps/Stairways:
https://hnt.no/Documents/Klinikk%20for%20psykisk%20helsevern%20og%20rus/Gruppebehandlingstilbud%20pasienter%20og%20p%C3%A5r%C3%B8rende/STAIRWAYS,%20Sykehuset%20Namsos.pdf

I denne episoden intervjuer Kjetil Bremer fra NAPP tre behandlere om deres erfaringer med å implementere et nytt behandlingstilbud for ungdom med personlighetsproblemer i Namsos. 

Sara Germans Selvik (psykiater og veileder), Anja Catharina Bach (spesialsykepleier, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og Linda Jørstad (spesialsykepleier, voksenpsykiatrisk poliklinikk) forteller om en behandlingsmodell som er lite kjent i Norge: Stepps og Stairways. 

De forteller om viktig behandling og forebyggende arbeid med ungdom som har en tendens til å bli marginalisert. Vi får høre litt om innholdet i en behandlingstilnærmingen Stepps og Stairways som inneholder ulike elementer: Psykoedukasjon, ferdighetstrening og arbeid i forsterkningsteam kombinert med individualterapi. De forteller om positive holdningsendringer hos hjelpere og pasienter når de har fått til et godt behandlingstilbud.
Vil du delta på vår digitale fagdag? Meld deg på Snu i tide: Fagdag om ungdom med personlighetsproblemer her:
https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/digital-fagdag-vager-vi-satse-pa-ungdom-med-personlighetsproblemer
NAPP, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-personlighetspsykiatri-napp

Stepps/Stairways i Nord-Trøndelag:
https://hnt.no/behandlinger/emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelse-steppsstairways
Brosjyre om Stepps/Stairways:
https://hnt.no/Documents/Klinikk%20for%20psykisk%20helsevern%20og%20rus/Gruppebehandlingstilbud%20pasienter%20og%20p%C3%A5r%C3%B8rende/STAIRWAYS,%20Sykehuset%20Namsos.pdf

1 hr 30 min