50 episodes

Bibelpodden er produsert av Tro og Medier.
I denne serien er det Kjetil Fyllingen, leder for omGud.net, som deler noen tanker ut fra Evangeliet etter Lukas.

BibelPodden fra omGud.ne‪t‬ Kjetil Fyllingen

  • Christianity
  • 4.7 • 3 Ratings

Bibelpodden er produsert av Tro og Medier.
I denne serien er det Kjetil Fyllingen, leder for omGud.net, som deler noen tanker ut fra Evangeliet etter Lukas.

  Bibelpod – Episode 49 - Evangeliet etter Lukas 6.12-16

  Bibelpod – Episode 49 - Evangeliet etter Lukas 6.12-16

  Hva er lurt å gjøre når en skal ta et vanskelig valg?

  Noen avgjørelser får store konsekvenser og det kan være krevende å lande på hva en skal gå for.

  I Evangeliet etter Lukas 6. 12-16 ser vi hva Jesus prioriterer før han skal ta et avgjørende valg:

  12 På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. 13 Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler. 14 Det var Simon, som han også ga navnet Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, 15 Matteus og Tomas, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon som kaltes seloten, 16 Judas, Jakobs sønn, og Judas Iskariot, han som ble forræder.

  Vet ikke om jeg hadde klart å holde meg våken en hel natt i bønn.

  Men dersom du sliter med å sove, fordi du står fremfor et vanskelig valg kan det å be være et godt tips å ta med seg fra Jesus her.

  Men la du merke til en ting i teksten?

  Selv om Jesus prioriterte tid i bønn, så valgte han også ut Judas Iskariot, han som ble forræder, til å være en av sine nærmeste betrodde.

  Han tar med en som kommer til å påføre enorm smerte og lidelse.

  Men som vi vet var dette en del av Guds store plan.

  Står du overfor et vanskelig valg?

  Da er det lurt å inviter Gud med inn i avgjørelsen, men det garanterer ikke nødvendigvis at alt skal gå på skinner.

  Hva tenker du teksten her i Lukas 6?

  Del gjerne dine tanker med meg, du kan sende en e-post til kjetil@troogmedier.no eller søk meg opp i sosiale medier.

  Og til slutt: Del gjerne Bibelpodden med noen du kjenner. Eller skriv en vurdering av podcasten på

  Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.

  • 3 min
  Bibelpod – Episode 48 - Evangeliet etter Lukas 6.6-11

  Bibelpod – Episode 48 - Evangeliet etter Lukas 6.6-11

  Det kan være fristende å trekke seg unna når en møter motstand.

  Det koster å stå på sitt, selv om en vet at en har rett, når andre blir provosert og sinte.

  I Evangeliet etter Lukas 6. 6-11 ser vi hvordan Jesus opptrer i en slik situasjon:

  En annen sabbat gikk han inn i synagogen og underviste. Der var det en mann med en høyre hånd som var vissen. 7 De skriftlærde og fariseerne holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. 8 Men han visste hva de tenkte, og sa til mannen med den syke hånden: «Reis deg og kom fram!» Han reiste seg og gikk fram. 9 «Nå spør jeg dere», sa Jesus, «hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ødelegge liv?» 10 Han så rundt seg på dem alle og sa til mannen: «Rekk fram hånden din!» Han gjorde det, og hånden ble frisk igjen. 11 Da ble de helt fra seg av raseri og begynte å snakke sammen om hva de skulle gjøre med Jesus.

  Loven om hviledagen var egentlig gitt som en helsetrøye for oss mennesker. Vi trenger å hvile og derfor har Gud gitt oss en hviledag.

  Men her var helsetrøyen blitt en tvangstrøye.

  Heldigvis bryter Jesus seg ut av denne tvangstrøyen, og avslører hjertene til motstanderne sine.

  Hvordan er din respons på teksten her i Lukas 6?

  Del gjerne dine tanker med meg, du kan sende en e-post til kjetil@troogmedier.no eller søk meg opp i sosiale medier.

  Og til slutt: Del gjerne Bibelpodden med noen du kjenner. Eller skriv en vurdering av podcasten på

  Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.

  • 3 min
  Bibelpod – Episode 47 - Evangeliet etter Lukas 6.1-5

  Bibelpod – Episode 47 - Evangeliet etter Lukas 6.1-5

  Det er litt slitsomt med mennesker som alltid skal påpeke feil du gjør. Vet ikke om du har opplevd det noen gang?

  Kan virke som om de bare står klar og gleder seg over muligheten til å trykke deg mest mulig ned.

  Viss du har erfart dette kan du kanskje ha litt symptati med Jesus. Han hadde ofte en gjeng rundt seg som observerte alt han og disiplene hans tok seg til, for å ferske de i et eller annet som brøt med deres tradisjoner.

  I Evangeliet etter Lukas 6 ser vi eksempel på dette.

  1 En sabbat tok Jesus veien langs noen kornåkrer. Disiplene plukket aks, gned dem ut i hendene og spiste. 2 Da sa noen av fariseerne: «Hvorfor gjør dere det som ikke er tillatt på sabbaten?» 3 Jesus svarte: «Men har dere ikke lest hva David gjorde den gang han og mennene hans sultet? 4 Han gikk inn i Guds hus og tok skuebrødene, spiste og ga til dem som fulgte ham, enda det er bare prestene som har lov til å spise dem.» 5 Og Jesus sa til dem: «Menneskesønnen er herre over sabbaten.»

  Problemet her var at disiplene etter jødisk tradisjon utførte både innhøsting, tresking av korn og tilberedelse av mat. Tre ting på en gang som brøt med budet om å avstå fra arbeid på sabbaten.

  Fariseerne sto klar med dommerfløyten og mente at dette var helt krise.

  Men om Fariseerne var sure fra før, ble de neppe mindre sure av svaret til Jesus.

  Han drar en parallell mellom seg og disiplene og David og hans menn.

  Noe som sikkert var ganske provoserende.

  Og så topper han det med å si at han, Menneskesønnen, er herre over Sabbaten.

  Jesus begynner å lette på sløret og forklare mer om hvem han egentlig er.

  Noen blir veldig sure når Jesus kommer med slike påstander om sin identitet, andre bøyer seg og tilber.

  Hvordan er din respons på teksten her i Lukas 6?

  Del gjerne dine tanker med meg, du kan sende en e-post til kjetil@troogmedier.no eller søk meg opp i sosiale medier.

  Og til slutt: Del gjerne Bibelpodden med noen du kjenner. Eller skriv en vurdering av podcasten på

  Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.

  • 3 min
  Bibelpod – Episode 46 - Evangeliet etter Lukas 5. 33-39

  Bibelpod – Episode 46 - Evangeliet etter Lukas 5. 33-39

  Å innføre nye rutiner eller måter å gjøre ting på vil alltid møte motstand.

  Har du noen gang lansert en ny idé som du synes er genial, og blitt møtt med «sånn pleier ikke vi å gjøre det». Eller «Kan vi ikke bare fortsette som før, det er jo sånn vi alltid har gjort det her..»

  Det kan jo være litt frustrerende.

  Når Jesus kom på banen var det mange som reagerte på at han ikke fulgte i alle de gamle mønstrene som de religiøse lederne hadde gått fast i.

  I Evangeliet etter Lukas 5. 33-39 står det noe om dette:

  33 De sa da til ham: «Disiplene til Johannes holder ofte faste og bønn, og det samme gjør fariseernes disipler, men dine spiser og drikker.» 34 «Kan dere få bryllupsgjestene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. 35 «Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og når de dagene kommer, da skal de faste.»

  36 Han fortalte dem også en lignelse: «Ingen river et stykke av et nytt klesplagg for å lappe et gammelt. For da rives jo det nye klesplagget i stykker, og lappen fra det nye passer ikke til det gamle. 37 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. 38 Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker. 39 Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best.»

  Nå er ikke jeg veldig rutinert på dette med vin og skinnsekker. Men for meg ser det ut som om Jesus er ganske tydelig på at han kommer med noe nytt. Noe som vil sprenge de religiøse rammene som de fra før hadde puttet dette med Gud inn i.

  Men Gud, og Guds rike, er større enn de tradisjonene og de forestillingene som eksisterte.

  Hva tenker du om teksten her i Lukas 5?

  Del gjerne dine tanker med meg, du kan sende en e-post til kjetil@troogmedier.no eller søk meg opp i sosiale medier.

  Og til slutt: Del gjerne Bibelpodden med noen du kjenner. Eller skriv en vurdering av podcasten på

  Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.

  • 3 min
  Bibelpod – Episode 45 - Evangeliet etter Lukas 5. 29-32

  Bibelpod – Episode 45 - Evangeliet etter Lukas 5. 29-32

  Er du glad i å gå til lege?

  Mange, kanskje spesielt menn, er ikke spesielt flinke til å oppsøke lege nå de kjenner på at noe ikke stemmer helt i kroppen. Prøver å avvente i det lengste lag, for å se om det ikke bare går over av seg selv.

  Det er ikke alltid en genial strategi.

  Studier og tall fra SSB viser at menn går langt sjeldnere til lege enn kvinner. Menn er dårligere enn kvinner til å søke råd når de har helseplager. Menn lever kortere enn kvinner.

  I Lukas 5 29-32 sier Jesus noe om syke som trenger lege:

  Der står det:

  Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. 30 Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» 31 Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 32 Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

  Jesus får kritikk fordi han tar seg tid til fellesskap med syndere.

  Men svaret sier noe vesentlig om hvorfor Jesus kom, og hva som er hans oppdrag.

  Jesus glatter ikke over situasjonen til oss mennesker, det er noe som ikke stemmer i oss.

  Vi er smittet av noe som ikke vil gå over av seg selv. Vi trenger hjelp, en lege som kan ta seg av oss og gi oss rett medisin.

  Jesus er legen som driver oppsøkende virksomhet. Han besøkte Levi og han oppsøker i dag nye mennesker, og kaller oss til omvendelse.

  Trenger du en lege?

  Kanskje det er på tide med et legebesøk?

  Hva tenker du om teksten her i Lukas 5?

  Del gjerne dine tanker med meg, du kan sende en e-post til kjetil@troogmedier.no eller søk meg opp i sosiale medier.

  Og til slutt: Del gjerne Bibelpodden med noen du kjenner.

  Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.

  • 3 min
  Bibelpod – Episode 44 - Evangeliet etter Lukas 5. 20-26

  Bibelpod – Episode 44 - Evangeliet etter Lukas 5. 20-26

  Noen ganger kan noen få ord forandre alt.

  Det vil jeg tippe at du kanskje har erfart?

  Det kan være positive ord som «Jeg elsker deg» eller av mer negativ karakter.

  I dagens Bibelpodteks møter vi en som fikk høre to ord som endret alt.

  I Evangeliet etter Lukas 5. 27-28 står det:

  27 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» 28 Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.

  Hva tror du Levi tenkte på der han satt på tollboden?

  Kan det hende at han hadde utsikt til det huset der Jesus var?

  Hadde han observert at det stimlet sammen mange folk for å være der Jesus holdt til.

  Kanskje han hadde vært nysgjerrig, og kunne tenkt seg å sjekke ut hva alt dette oppstyret rundt Jesus var. Men av en eller annen grunn hadde hann ikke våget seg bort. Kanskje han måtte bli der på jobb. Eller var det andre grunner til at han ikke satte opp et skilt med «straks tilbake» på tollboden, og løp bort til huset der Jesus var. Levi var nok smertelig klar over hvilke blikk som da ville møte han.

  Levi ble sikkert ikke mindre nysgjerrig når han så at noen menn kom bærende med en syk mann på en båre. Og jammen demonterte de taket på huset for å få han inn til Jesus. Litt etter kom mannen spaserende ut med båren under armen.

  Hadde ikke Levi vært gira på å finne ut av hvem Jesus var før, så vil jeg tro at han ble det nå.

  Men han satt fast i tollboden. En eller annen gang hadde han tatt et valg, sviktet sine landsmenn og begynt å jobbe for fienden, Romerne.

  Så skjer det vi leste i teksten. Jesus kommer ut, og han ser Levi.

  Levi som sikkert var vant med å bli sett på med forakt i blikket, må ha sett noe ganske annet i øynene til Jesus.

  For når Jesus sier «Følg meg» så endrer det livet til Levi totalt.

  Han reiser seg, forlater alt og får en helt ny retning på livet.

  Jeg vet ikke om du sitter fast i noen valg som du har tatt.

  Men jeg vet at Jesus har samme oppfordring til oss som han hadde til Levi – «Følg meg».

  Hvordan responderer du?

  Hva tenker du om teksten her i Lukas 5?

  Del gjerne dine tanker med meg, du kan sende en e-post til kjetil@troogmedier.no eller søk meg opp i sosiale medier.

  Og til slutt: Del gjerne Bibelpodden med noen du kjenner. Eller skriv en vurdering av podcasten på

  Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen.

  • 4 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To