14 episodes

Podcast by Bydel Nordstrand og Bydel Nordre Aker

Bydelspraten Bydel Nordstrand og Bydel Nordre Aker

  • Business

Podcast by Bydel Nordstrand og Bydel Nordre Aker

  #14 Tillit og møter i grensesnittet mellom fag og relasjon

  #14 Tillit og møter i grensesnittet mellom fag og relasjon

  Bettina Martinsen er seksjonssjef i Tilrettelagte tjenester hos Bydel Nordstrand, og er opptatt av å skape tillit og komme tett på medarbeiderne i seksjonen sin. Hun deler gode råd for hvordan man kan jobbe med ansatte for at de skal kunne skape gode hverdager for sine brukere.

  Kristoffer Larsen jobber som fysioterapaut i Bydel Nordre Aker og deler sine råd om hvordan man skal møte brukere i tversnittet mellom fag og relasjon. Han er opptatt av å møte personer der de er, og unngå antakelser om felles forståelse og kunnskap.

  • 22 min
  #13 Innovasjon med mening, mestring og mot i tilrettelagte tjenester

  #13 Innovasjon med mening, mestring og mot i tilrettelagte tjenester

  Øivind Evensen er avdelingsleder på marmorberget dag og aktivitetssenter i Bydel Nordstrand. Han forteller om en hverdag der han er opptatt av de riktige tiltakene for hver person i møte med en hverdag fylt med nye daglige utfordringer.

  Heidi Nordal er seksjonssjef for lavterskel i Bydel Nordre Aker og er opptatt av at vi ikke skal glemme å være medmennesker når vi møter brukerne og pasientene våre som profesjonelle medarbeidere. Stikkordet hennes er å bli kjent med folk i arbeidshverdagen for å kunne vite hva behovene er.

  • 26 min
  #12 Endringsvilje og personlige bidrag i coronatider del 4

  #12 Endringsvilje og personlige bidrag i coronatider del 4

  Maria er ansatt som støttepedagog i en av Bydel Nordre Aker sine barnehager, men takket i mars ja til å jobbe i hjemmetjenesten på grunn av corona situasjonen. Som en del av et team har hun fulgt opp sine faste brukere og bidratt med arbeidsoppgaver utenfor sitt eget fagfelt.

  Vilde er jurist og jobber i Bydel Nordstrand. Til daglig sitter hun med kontorarbeid, men har bidratt gjennom å jobbe direkte med brukere i hjemmetjenesten på grunn av coronasituasjonen.

  Hvordan har det vært å skulle melde seg frivillig til å jobbe med arbeidsoppgaver som skiller seg helt fra den ordinære jobben din?

  • 16 min
  #11 Endringsvilje og personlige bidrag i coronatider del 3

  #11 Endringsvilje og personlige bidrag i coronatider del 3

  André Ramselien er spesialutdannet sykepleier i Bydel Nordstrand, og Anja Marie Bergenhus er enhetsleder i hjemmetjenesten i Bydel Nordre Aker. Da covid-19 situasjonen eskalerte tidlig i mars opprettet bydelene egne koronateam med helsefagarbeidere og sykepleiere for å møte behovet for oppfølging av brukere i karantene...

  • 18 min
  #10 Endringsvilje og personlige bidrag i coronatider del 2

  #10 Endringsvilje og personlige bidrag i coronatider del 2

  Anne Marte og Marie er helsesykepleiere fra Bydel Nordre Aker, som i den pågående covid-19 epidemien har gått i fra sin jobb i skolehelsetjenesten til å jobbe med smitteoppsporing.

  Hvordan har det vært å jobbe med helt nye oppgaver i en annerledes hverdag?

  • 14 min
  #9 Endringsvilje og personlige bidrag i coronatider del 1

  #9 Endringsvilje og personlige bidrag i coronatider del 1

  Anna Opland Stenersen jobber i utekontakten og Thea Kleftås Lindblad er ergoterapaut som jobber med barn og unge.

  De er begge ansatt i Bydel Nordstrand og har siden 12.mars vært en del av Bydel Nordstrand sitt smittevernteam som har jobbet med oppfølging og smitteoppsporing av coronasmittede og nærkontakter i bydelen.

  For dem har hverdagen siden da bestått av nye arbeidsoppgaver og erfaringer i en vanskelig og uforutsigbar hverdag.

  • 12 min

Top Podcasts In Business

Listeners Also Subscribed To