7 episodes

Med avstamp i arbetet med Sveriges första responsiva bibliotekswebb vill Chalmers bibliotek nu inspirera och ge svar på frågor om teknik, design, metoder och tänk bakom ett webbygge.
Looks Like Candy handlar om responsiv webbdesign, UX (User Experience), tillgänglighet på webben, researchmetoder, SCRUM, tekniken bakom en ny sökfunktionalitet, önskedrömmar m.m.

ChALS (Chalmers Annual Library Seminar) är ett årligt seminarium som arrangeras av Chalmers bibliotek i samband med Bok- och Biblioteksmässan. Seminariet har - med undantag för IFLA 2010 - arrangerats sedan 2003.
Innehållet har haft stor variation under åren - allt från OA-frågor i dess begynnelse till bibliotekens framtid och även de sammas arkitektur och uttryck.

ChALS 13 - Looks Like Candy Chalmers tekniska högskola

    • Education

Med avstamp i arbetet med Sveriges första responsiva bibliotekswebb vill Chalmers bibliotek nu inspirera och ge svar på frågor om teknik, design, metoder och tänk bakom ett webbygge.
Looks Like Candy handlar om responsiv webbdesign, UX (User Experience), tillgänglighet på webben, researchmetoder, SCRUM, tekniken bakom en ny sökfunktionalitet, önskedrömmar m.m.

ChALS (Chalmers Annual Library Seminar) är ett årligt seminarium som arrangeras av Chalmers bibliotek i samband med Bok- och Biblioteksmässan. Seminariet har - med undantag för IFLA 2010 - arrangerats sedan 2003.
Innehållet har haft stor variation under åren - allt från OA-frågor i dess begynnelse till bibliotekens framtid och även de sammas arkitektur och uttryck.

Top Podcasts In Education

More by Chalmers tekniska högskola