14 episodes

Ny pod om ny scenetekst! Cornerstone utvikler og programmerer forestillinger, lesninger, samtaler og verksteder om og med ny dramatikk. Podcasten gir deg utdrag fra arrangementsserien vår på Cornerteateret i Bergen! Les mer om hva vi gjør og hva som skjer på cornerstones.no 🚀

Cornerstone Teaterpod cornerstonebergen

  • Scenekunst og dans
  • 5.0 • 3 Ratings

Ny pod om ny scenetekst! Cornerstone utvikler og programmerer forestillinger, lesninger, samtaler og verksteder om og med ny dramatikk. Podcasten gir deg utdrag fra arrangementsserien vår på Cornerteateret i Bergen! Les mer om hva vi gjør og hva som skjer på cornerstones.no 🚀

  Møt dramatikerne bak vinnertekstene

  Møt dramatikerne bak vinnertekstene

  Nelly Winterhalder, Ellisiv Lindkvist og Tale Næss i samtale med Elin GrinakerI forbindelse med etableringen av Bergen Dramatikkfestival hadde Cornerstone en åpen utlysning der skrivende ble oppfordret til å sende innscenetekster. Vi fikk inn hele 68 bidrag som speiler et bredt spenn av ulike formspråk og tematikker. Festivaljuryen har valgt ut tre vinnertekster som presenteres på festivalen: Storsenter av Nelly Winterhalder, Mørke – fienden i oss av Tale Næss (headwriter) / Kristin Eìriksdottìr / Gianluca Iumiento/ Sigbjørn Skåden / Albert Ostermaier, og Oh, Kulturmannen av Ellisiv Lindkvist. I denne samtalen forteller Winterhalder, Næss og Lindkvist om bakgrunnen for tekstene som ble valgt ut, og hva de inspireres av i sine respektive kunstnerskap.  Samtalen ledes av Elin Grinaker, som har sittet i juryen sammen med Idun Vik og Miriam Prestøy Lie.

  • 47 min
  Hvem bestemmer hva vi får se?

  Hvem bestemmer hva vi får se?

  Hvilke vurderinger ligger til grunn for de kunstneriske valgene bak det som presenteres på ulike scener? I denne samtalen har vi  invitert representanter fra de ledende scenene i Bergen til å dele sine perspektiver: Solrun Toft Iversen, teatersjef for Det Vestnorske Teateret, Sven Åge Birkeland, teatersjef for BIT Teatergarasjen, Stefan Larsson, teatersjef for Den Nationale Scene, samt scenekunstkonsulent i Kulturrådet Jørgen Knudsen, som har avgjørende betydning for hvilke prosjekter som får utvikle seg i det frie feltet. Hvilken rolle spiller de ulike aktørene i det scenekunstneriske økosystemet, og hvilke estetiske preferanser ligger til grunn for arbeidet deres? Hva har man til felles, og hva er viktig at får lov til å være ulikt? Og hvordan påvirker dette omgangen med ny scenetekst? Opptak fra Bergen Dramatikkfestival på Cornerteateret, 29. august 2020.

  • 53 min
  Strategier for fremtiden

  Strategier for fremtiden

  Hvilke ønsker, behov og visjoner scenekunstfeltet har for fremtiden? Hvordan kan ulike perspektiver og uttrykk ivaretas og videreutvikles? Hvilke fortellinger og formspråk trenger vi mer eller mindre av, og hvem har ansvar for å tilrettelegge for at det kan skje? Til å tenke høyt rundt disse store spørsmålene har vi invitert Camara Lundestad Joof, dramatiker, forfatter og rådsmedlem i Kulturrådet, Tale Næss, dramatiker, forfatter og poet, og Miriam Prestøy Lie, dramatiker/regissør, programansvarlig for Teaterfestivalen i Fjaler og del av Vik&Lie. Opptak fra Bergen Dramatikkfestival på Cornerteateret, 30. august 2020.

  • 43 min
  Sorg & botanikk

  Sorg & botanikk

  Samtale med Sara Li Stensrud og Demian Vitanza.Blomsterstykke av Sousa & Stensrud har urpremiere på Bergen Dramatikkfestival, og Tyngde av Demian Vitanza presenteres i en rykende fersk filmatisering. Verkene henvender seg på hver sin måte til botanikken for å uttrykke og gjennomgå et sorgarbeid, og henter inspirasjon fra den lange tradisjonen innenfor elegisk diktning der poeter helt tilbake til de gamle grekerne har skrevet og sunget som en respons på sorg og tap. I denne samtalen snakker Vitanza og Stensrud om hvordan de tar denne tradisjonen videre i sine tekster, og om bruk av  natur og plantelære i skildringen av sorg. Samtalen ledes av poet og litteraturformidler Fredrik Hagen som har utgitt tre diktsamlinger, sist Han ligner en måte å sove på fra 2019. Hagen skriver for tiden en doktorgrad i danning på Høgskulen på Vestlandet. Opptak fra Bergen Dramatikkfestival på Cornerteateret, 29. august 2020.

  • 45 min
  Lederstjerner og spøkelser

  Lederstjerner og spøkelser

  Samtale med Cecilie Løveid, Runa Borch Skolseg og Lillian Bikset, ledet av Siren Leirvåg.I forbindelse med visningen av Cecilie Løveids SEMMELWEIS.MATERIALE på Bergen Drramatikkfestival inviterer vi til en samtale om hvordan ulike generasjoner dramatikere jobber ut fra ulike verdenssyn og estetiske idealer. Samtalen går inn på hvorvidt det er mulig å peke på ulike estetiske paradigmer innenfor sceneteksten de siste 50 årene, hvilke uttrykk og stemmer som har fått spillerom, og hvilke som eventuelt har blitt forsømt.Samtalen er et samarbeid mellom Cornerstone og Levende Kritikk, som er initiert av Anna Watson og Ragnhild Freng Dale. Levende Kritikk setter fokus på nye former for kritikk i det frie scenekunstfeltet i Vest.Opptak fra Bergen Dramatikkfestival på Cornerteateret, 30. august 2020

  • 44 min
  Kræsjkurs i norsk dramatikkhistorie, 1968-dd.

  Kræsjkurs i norsk dramatikkhistorie, 1968-dd.

  I dette foredraget tar teaterviter Siren Leirvåg oss gjennom den norske dramatikkhistorien fra 1968 til i dag. Med utgangspunkt i teorien om at dramatikken reflekterer den til enhver tid gjeldende teatertenkningen, gir hun eksempler på hvordan scenekunsthistorien påvirker hvordan teaterteksten utformes – både litterært og performativt.  Dette innebærer også tematiske utgangspunkt for utformingen: Politiske, eksistensielle, estetiske. Leirvåg bringer frem for et nytt publikum poenger fra artikkelen "Den performative teksten" fra Tendensar i moderne norsk dramatikk, Samlaget 2004 og boken Teater som betyr noe. Hendelse, tenkning og tilbud, Vidarforlaget 2019. Opptak fra Bergen Dramatikkfestival på Cornerteateret, 30. august 2020

  • 34 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

møllaren ,

Følg med på Cornerstone!

Topp innhold for alle som interesserer seg for scenekunst og tekst! Liker veldig godt at man får utdrag fra forestillinger og iscenesatte lesninger i tillegg til samtaler!

Luftpus ,

Endelig!

En god kompanjong på øret! Enda en dyptpløyende god podcastserie om ny dramatikk!

Top Podcasts In Scenekunst og dans