23 min

Demens del 2 - pårørende SyktFrisk

    • Medicine

Thea Hestnes Jensen som er datter av Ingebrigt Steen Jensen forteller ærlig og sterkt om hvordan det er å ha en far med demens og hva hun gjør annerledes nå enn før for å gripe hverdagene. Overlege ved hukommelsesklinkken i Oslo universitetssykehus Peter Bekkhus-Wetterberg understreker pårørendes betydning for pasienter med demens.

Thea Hestnes Jensen som er datter av Ingebrigt Steen Jensen forteller ærlig og sterkt om hvordan det er å ha en far med demens og hva hun gjør annerledes nå enn før for å gripe hverdagene. Overlege ved hukommelsesklinkken i Oslo universitetssykehus Peter Bekkhus-Wetterberg understreker pårørendes betydning for pasienter med demens.

23 min