20 min

Du har mottatt en varsling HRprat

    • Økonomi

Hva nå?
De nye endringene i arbeidsmiljøloven gjør at mange bør ta en gjennomgang av egne varslingsrutiner. Hva er viktig å være obs på for at man skal oppfylle kravene? Vi har tatt en prat med Kristian Aalmo for å finne ut hvilket forhold norske arbeidsgivere har til varsling.

Kristian Foss Aalmo jobber som advokatfullmektig i SBDL og har erfaring fra et bredt spekter av arbeidsrettssaker, blant annet omstilling og nedbemanning og ulik personaloppfølging. I den siste tiden har han arbeidet mye med varslingssaker. Han bistår både virksomheter med å håndtere slike saker, men også de som er berørt.

Hva nå?
De nye endringene i arbeidsmiljøloven gjør at mange bør ta en gjennomgang av egne varslingsrutiner. Hva er viktig å være obs på for at man skal oppfylle kravene? Vi har tatt en prat med Kristian Aalmo for å finne ut hvilket forhold norske arbeidsgivere har til varsling.

Kristian Foss Aalmo jobber som advokatfullmektig i SBDL og har erfaring fra et bredt spekter av arbeidsrettssaker, blant annet omstilling og nedbemanning og ulik personaloppfølging. I den siste tiden har han arbeidet mye med varslingssaker. Han bistår både virksomheter med å håndtere slike saker, men også de som er berørt.

20 min

Top Podcasts In Økonomi