25 min

E2: Hvordan få store selskaper til å stole på startups som leverandører? Hva slags kompetanse kreves for å lykkes med innovasjon i corporations‪?‬ S.O.S. Innovasjon

    • Entrepreneurship

Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon. 
I panelet:
Julia Paulsen, Head of Marketing and Digital Sales i Aprila Bank
Tom Aas, CEO i  LeadX
Jostein Dalland, CEO i Spinchip Diagnostics og tidligere konserndirektør i Storebrand
Startup: Spinchip Diagnostics

Send gjerne dine spørsmål om innovasjon og teknologiledelse til salvador.baille@intelis.no eller til S.O.S. Innovasjon siden her. Eller via Facebook gruppen S.O.S. Innovasjon. 
I panelet:
Julia Paulsen, Head of Marketing and Digital Sales i Aprila Bank
Tom Aas, CEO i  LeadX
Jostein Dalland, CEO i Spinchip Diagnostics og tidligere konserndirektør i Storebrand
Startup: Spinchip Diagnostics

25 min