95 episodes

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Energi og Klima har som ambisjon å sette norske beslutningstakere i stand til å gjennomføre det grønne skiftet med stil.

Energi og Klima Energi og Klima

  • Nyheter
  • 4.4 • 16 Ratings

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Energi og Klima har som ambisjon å sette norske beslutningstakere i stand til å gjennomføre det grønne skiftet med stil.

  Krigen har ikke svekket EUs klimapolitikk

  Krigen har ikke svekket EUs klimapolitikk

  - Verken pandemien eller krigen i Ukraina har satt EUs klimapolitikk på vent. Men energisituasjonen på kort sikt er svært krevende for å si det forsiktig, sier Energi og Klimas Brussel-korrespondent, Alf Ole Ask. 

  • 27 min
  Åslaug Haga: Vi trenger mer vindkraft på land for å nå 2030-målene

  Åslaug Haga: Vi trenger mer vindkraft på land for å nå 2030-målene

  - Jeg er super-entusiastisk for havvind. Men vi vil i praksis ikke ha havvind av betydning i Norge før etter 2030.

  Skal vi nå klimamålene er vi helt avhengig av mer vindkraft på land, sier administrerende direktør i Norwea, Åslaug Haga.

  • 28 min
  Klimaangst? Klimasorg? Eller middels bekymret?

  Klimaangst? Klimasorg? Eller middels bekymret?

  - De fleste følelser kan fungere som en positiv drivkraft, sier Thea Gregersen. Hun forsker på hvilke følelser vi har knyttet til klimaendringer og på sammenhengen mellom følelser og handling.   Hvorfor er unge mennesker mer bekymret for klimaendringene enn eldre?
  Hvorfor er kvinner mer bekymret enn menn?
  Hvorfor føler noen mer på sorg eller sinne enn på bekymring over klimaendringene?
  Og er det slik at de som er mest bekymret for klimaendringer tar mer klimavennlige valg enn de som ikke bekymret seg?  Thea Gregersen forsker på klimapsykologi ved Institutt for samfunnspsykologi og Senter for klima og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen.

  • 30 min
  LO-kompromiss og energimelding

  LO-kompromiss og energimelding

  - LOs kompromiss-vedtak var viktig for Støre-regjeringen. Hadde LO gått inn for mindre kraftsamarbeid med Europa eller sterkere inngripen i strømmarkedet, ville LO havnet nærmere Sp og Rødt og det ville gjort det vanskeligere for Støre, sier ansvarlig redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes.

  I tillegg til LO-kongressens vedtak om olje- og kraftpolitikk, kommenterer Anders også Energi- og miljøkomiteens innstilling til energi-tilleggsmeldingen. 

  • 14 min
  EU-korrespondenten: Enighet om oljeboikott er en seier for både tilhengerne og skeptikerne

  EU-korrespondenten: Enighet om oljeboikott er en seier for både tilhengerne og skeptikerne

   - Boikott av russisk olje rammer ikke bare Russland. Det rammer også EU selv. Derfor har det vært en intens dragkamp mellom EU-landene i denne saken, sier Energi og Klimas korrespondent i Brussel, Alf Ole Ask. 

  Første dag av det ekstraordinære toppmøtet varte til langt på natt før EUs stats- og regjeringssjefer klarte å bli enige om den sjette sanksjonspakken mot Russland, der boikott av russisk olje var det desidert mest krevende tiltaket i pakken å enes om.
  - Både de som har vært pådrivere for boikott av russisk olje og de som har vært mer skeptiske, har grunn til å være fornøyd med at EU klarte å komme til enighet i en svært krevende sak, sier Ask. 

   

   

  • 14 min
  LO-kongressen: Klima- og energisakene vekker frustrasjon og sterkt engasjement

  LO-kongressen: Klima- og energisakene vekker frustrasjon og sterkt engasjement

  Fra 30. mai og fem dager til ende pågår det som gjerne omtales som Norges største politiske verksted. 
  LO-kongressen samler 315 delegater fra hele landet som representerer 25 forbund og 970 000 medlemmer.

  I forkant av kongressen snakker vi i denne podkast-episoden med LO-topp, Are Tomasgard om de klima- og energipolitiske sakene som skal behandles og det engasjementet og de sterke følelsene disse sakene vekker. 

  • 42 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
16 Ratings

16 Ratings

DLO# ,

Bra norsk pod-tilvekst

Bra innhold om dagsaktuelle tema. Trekk for dårlig lyd, også litt lite promotert

Vossing1 ,

Elendig lyd

Vanskelig å høre på.

Top Podcasts In Nyheter

NRK
Aftenposten
Vrang Produksjon
Aftenpodden
Brandpeople
The New York Times

You Might Also Like

E24
NRK
Aftenposten
Aftenposten
Dagens Næringsliv & Acast
NRK