46 min

Episode 03 - Framdrift i spill Rollespillprat

    • Fritid

Hvordan driver vi historien framover? Stig og Eivind diskuterer framdrift i spill, både i enkeltspillinger og hele kampanjer.

Hvordan driver vi historien framover? Stig og Eivind diskuterer framdrift i spill, både i enkeltspillinger og hele kampanjer.

46 min

Top Podcasts In Fritid

Simpl
PlantePjatt
Social Club og KK
Moderne Media/Urmaker Bjerke
Bertel O. Steen
Nerdelandslaget