37 min

Episode 12 - Jonas Andersen Sayed og Kjartan Alexander Lunde Impulspodden

    • Utdannelse

VALGSPESIAL! På lederdagen vår har Grace-Anne og Ole Bjørn hatt besøk av politikerne Kjartan Alexander Lunde (V) og Jonas Andersen Sayed (KrF). Begge har utmerket seg i politikken fra ung alder, men deler også et stort engasjement for den lokale kirka og ungdomsarbeid. Hvordan kom de dit? Hvorfor er sperregrensa så viktig? Hvordan ser de forholdet mellom tro og politisk engasjement? Og hva tenker de om forholdet mellom personlig overbevisning og det å stå lojal til partiprogrammet?

VALGSPESIAL! På lederdagen vår har Grace-Anne og Ole Bjørn hatt besøk av politikerne Kjartan Alexander Lunde (V) og Jonas Andersen Sayed (KrF). Begge har utmerket seg i politikken fra ung alder, men deler også et stort engasjement for den lokale kirka og ungdomsarbeid. Hvordan kom de dit? Hvorfor er sperregrensa så viktig? Hvordan ser de forholdet mellom tro og politisk engasjement? Og hva tenker de om forholdet mellom personlig overbevisning og det å stå lojal til partiprogrammet?

37 min

Top Podcasts In Utdannelse

Aftenposten
Mel Robbins
Karriereveileder Elaine Bloom MSc
Psykolog Sondre Risholm Liverød
Bertrands Univers & Podplay
Core Balance & Podplay