50 min

# 123 Om følelser, med psykolog Cecilie Benneche Pia og psyken

Høytiden vi er inne i er krevende. Ikke bare skal man forholde seg til sine egne følelser, man skal også forholde seg til andres.
Følelsene har et dårlig rykte, og det kan være mange grunner til det. Det hersker mye forvirring i dette landskapet, for eksempel kan selvhjelpslitteraturen, i sin streben etter å forenkle, komme til å misbruke følelsene og det psykologiske språket som beskriver dem.
Vår gjest er psykolog, og sammen med fotograf Jo Michael de Figueiredo leker hun med erfaringen ved å føle. De ser på hva som faktisk skjer i kroppen og ansiktet, gjennom prosjekt_denfølelsen.

Høytiden vi er inne i er krevende. Ikke bare skal man forholde seg til sine egne følelser, man skal også forholde seg til andres.
Følelsene har et dårlig rykte, og det kan være mange grunner til det. Det hersker mye forvirring i dette landskapet, for eksempel kan selvhjelpslitteraturen, i sin streben etter å forenkle, komme til å misbruke følelsene og det psykologiske språket som beskriver dem.
Vår gjest er psykolog, og sammen med fotograf Jo Michael de Figueiredo leker hun med erfaringen ved å føle. De ser på hva som faktisk skjer i kroppen og ansiktet, gjennom prosjekt_denfølelsen.

50 min