1 hr 17 min

Episode 40 - Ferdighetsutvikling, motorisk læring og coaching del 2 Idrettsforskning

    • Health & Fitness

I denne episoden snakker vi med førsteamanuensis Christian Thue Bjørndal. Christian jobber for Norges Idrettshøgskole og er en ivrig håndballtrener. I den sammenheng skal vi diskutere begrep som ferdighetsutvikling, motorisk læring, coaching, samt mye mer. Hvordan skal du som trener legge opp til at dine utøvere skal utvikle sine ferdigheter? Bør motorisk trening komme så tidlig som mulig, eller har det ingen betydning? Få svar på disse spørsmålene med mer.

God lytting!

Kontaktinformasjon:
https://www.nih.no/om-nih/ansatte/bjorndal-christian-thue/
https://handballcoach.no/
https://twitter.com/chris_thue  

Referanser:
Bjørndal, C. T., Ronglan, L. T., & Andersen, S. S. (2017). Talent development as an ecology of games: a case study of Norwegian handball. Sport, Education and Society, 22(7), 864-877.

Bjørndal, C. T., Luteberget, L. S., & Holm, S. (2018). The relationship between early and senior level participation in international women’s and men’s handball. Journal of Human Kinetics, 63, 73.

Bjørndal, C. T., Ronglan, L. T., & Andersen, S. S. (2016). The diversity of developmental paths among youth athletes: A 3-year longitudinal study of Norwegian handball players. Talent development & Excellence, 8(2), 20-32.

I denne episoden snakker vi med førsteamanuensis Christian Thue Bjørndal. Christian jobber for Norges Idrettshøgskole og er en ivrig håndballtrener. I den sammenheng skal vi diskutere begrep som ferdighetsutvikling, motorisk læring, coaching, samt mye mer. Hvordan skal du som trener legge opp til at dine utøvere skal utvikle sine ferdigheter? Bør motorisk trening komme så tidlig som mulig, eller har det ingen betydning? Få svar på disse spørsmålene med mer.

God lytting!

Kontaktinformasjon:
https://www.nih.no/om-nih/ansatte/bjorndal-christian-thue/
https://handballcoach.no/
https://twitter.com/chris_thue  

Referanser:
Bjørndal, C. T., Ronglan, L. T., & Andersen, S. S. (2017). Talent development as an ecology of games: a case study of Norwegian handball. Sport, Education and Society, 22(7), 864-877.

Bjørndal, C. T., Luteberget, L. S., & Holm, S. (2018). The relationship between early and senior level participation in international women’s and men’s handball. Journal of Human Kinetics, 63, 73.

Bjørndal, C. T., Ronglan, L. T., & Andersen, S. S. (2016). The diversity of developmental paths among youth athletes: A 3-year longitudinal study of Norwegian handball players. Talent development & Excellence, 8(2), 20-32.

1 hr 17 min

Top Podcasts In Health & Fitness