39 min

Episode 54 - Selvomsorg OmLivet-podden

    • Mental Health

Vi endrer ikke på hva vi gjør eller hvem vi er, vi endrer holdningen til oss selv og tilfører varme og vennlighet. Det kan endre en hel dag, og det kan endre livet vårt.

Hør denne podcastepisoden med rosenterapeut Anja Kjær og psykolog Eline Lie Hæreid.

Vi forteller om hvordan vi praktiserer selvomsorg og kommer med konkrete råd.

Les mer om Anja og det hun tilbyr på sin hjemmeside https://www.anjakjaer.noog Eline: https://www.psykologeline.com/

Besøk gjerne vår hjemmeside https://www.omlivet.no

Vi endrer ikke på hva vi gjør eller hvem vi er, vi endrer holdningen til oss selv og tilfører varme og vennlighet. Det kan endre en hel dag, og det kan endre livet vårt.

Hør denne podcastepisoden med rosenterapeut Anja Kjær og psykolog Eline Lie Hæreid.

Vi forteller om hvordan vi praktiserer selvomsorg og kommer med konkrete råd.

Les mer om Anja og det hun tilbyr på sin hjemmeside https://www.anjakjaer.noog Eline: https://www.psykologeline.com/

Besøk gjerne vår hjemmeside https://www.omlivet.no

39 min