1 hr

Er den immaterielle kulturarven usynlig‪?‬ Kulturvernpodden

    • Society & Culture

Denne episoden av Kulturvernpodden er spilt inn under Kulturytring Drammen fra debatten "Er den immaterielle kulturarven usynlig?"
Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen for ivaretakelse av immateriell kulturarv i 2007. Hva har skjedd siden da? Er vi modne for å ta debatten om en skikkelig revisjon på engasjementet som Norge har? Har statlige politikk truffet blink, og er vi gode nok til å følge opp våre forpliktelser. Konvensjonsteksten sier at arvens ikke-materielle karakter gjør den særlig sårbar. Musikk, dans og tradisjonshåndverk er i ferd med å forsvinne på grunn av globalisering, konflikter og vår hurtig skiftende livsstil. For å ivaretas må den leve. UNESCO-konvensjonen har også formuleringer om likestilling mellom materiell og immateriell kulturarv.
Flere norske frivillige organisasjoner er i dag akkrediterte UNESCO-rådgivere som jobber aktivt for å fremme, ivareta og verne folkemusikk, folkedans, båtbyggertradisjoner, bunadbruk osv.
Men hvem har egentlig ansvaret for å følge opp disse innskrivningene? Hvem tar ansvar for at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser overfor UNESCO? Hvilket ansvar har staten? Hvilket ansvar har frivilligheten?
I panelet møter dere:
Tore Friis- Olsen, Forbundet Kysten
Annbjørg Lien, Setesdalsfolk
Ellen Krageberg, Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Solveig Grinder, Norges Husflidslag
Politisk deltagelse:
Tage Pettersen (Høyre)
Kathy Lie (SV)
Emma Lind (V)
Åslaug Sem-Jacobsen (Senterpartiet)
Panelet ledes av Toril Skjetne (Kulturvernforbundet)

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Denne episoden av Kulturvernpodden er spilt inn under Kulturytring Drammen fra debatten "Er den immaterielle kulturarven usynlig?"
Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen for ivaretakelse av immateriell kulturarv i 2007. Hva har skjedd siden da? Er vi modne for å ta debatten om en skikkelig revisjon på engasjementet som Norge har? Har statlige politikk truffet blink, og er vi gode nok til å følge opp våre forpliktelser. Konvensjonsteksten sier at arvens ikke-materielle karakter gjør den særlig sårbar. Musikk, dans og tradisjonshåndverk er i ferd med å forsvinne på grunn av globalisering, konflikter og vår hurtig skiftende livsstil. For å ivaretas må den leve. UNESCO-konvensjonen har også formuleringer om likestilling mellom materiell og immateriell kulturarv.
Flere norske frivillige organisasjoner er i dag akkrediterte UNESCO-rådgivere som jobber aktivt for å fremme, ivareta og verne folkemusikk, folkedans, båtbyggertradisjoner, bunadbruk osv.
Men hvem har egentlig ansvaret for å følge opp disse innskrivningene? Hvem tar ansvar for at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser overfor UNESCO? Hvilket ansvar har staten? Hvilket ansvar har frivilligheten?
I panelet møter dere:
Tore Friis- Olsen, Forbundet Kysten
Annbjørg Lien, Setesdalsfolk
Ellen Krageberg, Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Solveig Grinder, Norges Husflidslag
Politisk deltagelse:
Tage Pettersen (Høyre)
Kathy Lie (SV)
Emma Lind (V)
Åslaug Sem-Jacobsen (Senterpartiet)
Panelet ledes av Toril Skjetne (Kulturvernforbundet)

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

1 hr

Top Podcasts In Society & Culture

Svarttrost Dok
Svarttrost
Fryktløs
Både Og & Blåkläder
MÍMIR&MARSDAL – den venstrevridde podkasten
Manifest Media
198 Land med Einar Tørnquist
PLAN-B & Acast
Den politiske situasjonen
Dagens Næringsliv & Acast
Burn Book
Kontent & Acast