21 min

Få orden SyktFrisk

    • Medicine

Når sykdom rammer, hvordan kan du klare å håndtere stress og uro og alt det andre i livet som økonomi, familie, arbeid og hverdagsliv? I denne episoden møter du Marthe Fjeldsrud som er sosionom, i samtale med spesialbibliotekar Linda Schade Andersen. Les om episoden på syktfrisk.no

Når sykdom rammer, hvordan kan du klare å håndtere stress og uro og alt det andre i livet som økonomi, familie, arbeid og hverdagsliv? I denne episoden møter du Marthe Fjeldsrud som er sosionom, i samtale med spesialbibliotekar Linda Schade Andersen. Les om episoden på syktfrisk.no

21 min