39 episodes

Familielivet- en podkast presentert av den kristne ressurssiden foross.no.
Første sesong inneholder 17 episoder om ekteskap og samliv.
Andre sesong dreier seg om kristen barneoppdragelse.
Ulike gjester bidrar med refleksjoner og erfaringer i viktige spørsmål. Følg med!

Familielivet foross.no

  • Religion og åndelighet
  • 3.7 • 16 Ratings

Familielivet- en podkast presentert av den kristne ressurssiden foross.no.
Første sesong inneholder 17 episoder om ekteskap og samliv.
Andre sesong dreier seg om kristen barneoppdragelse.
Ulike gjester bidrar med refleksjoner og erfaringer i viktige spørsmål. Følg med!

  Sang og musikk i oppdragelsen (E22 Kristen barneoppdragelse)

  Sang og musikk i oppdragelsen (E22 Kristen barneoppdragelse)

  I forbindelse med artikkelserien vår over sang og musikk, vil vi hente frem denne populære episoden fra podcasten "Familielivet", publisert september 2018.  De fleste av oss har opplevd at vi plutselig, uten at vi tenkte over det, begynte å synge på en sang. God musikk kan, og bør, "utnyttes" også i kristen sammenheng og i denne episoden snakker vi om hvordan dette kan gjøres. Innen kristne sanger for barn er det også stadig utvikling og mye av dette er verdt å reflektere over.

  Se disposisjonen for episoden under.

  Våren 2017 kom altså podkasten "Ekteskap og samliv" med 17 episoder fra foross.no. Våren 2018 er  navnet endret til "Familielivet" og vi drar på med sesong to som handler om kristen barneoppdragelse.

  Hver episode vil ha en ny gjest som deler fra sin erfaring i foreldrerollen eller kommer med viktige innspill som fagperson.


  Episoden inneholder dette: 

  Presentasjon av Egil

  1:45 Introduksjon til emnet og hvor sentralt sang og musikk er. 

  4:15 Bibelens konkrete oppfordring til å bruke sang og musikk i det kristne fellesskapet. Og gode eksempler fra kirkehistorien. 

  9:25 Skråblikk og eksempler på utviklingen i kristne barnesanger. 

  21:15 Hva er det egentlig vi leter etter i en god kristne barnesang? 

  27:40 Hva når man ikke er så musikalsk? Eller kjenner den teologiske utviklingen?

  31:15 Egils frispark: prioriter leirarbeid og samlinger for jevnaldrende (frisparket begynte litt før).

  34:00 Den nødvendige kulturtilpasningen.

  36:00 Hvordan vi skal lede våre barn til Jesus slik at de begynner å tro på ham og fortsetter med det: rytmen i dagen og ta med besteforeldre!

  Neste ukes episode har en litt mindre konkret overskrift, men ikke mindre viktig enn de andre emnene: pappa med god samvittighet (joda- episoden er passelig for mammaer å lytte til også!). Vi snakker med Asbjørn Handeland om kraften i å ha en god samvittighet, også som pappa.

  Inntil da- vi ønsker hverandre Guds velsignelse i uka som kommer i den viktige oppgaven som fedre og mødre!  Sesong 1 i podkasten Familielivet handlet om Ekteskap og samliv.

  Se oversikten over alle de 17 episodene i Ekteskap og samliv her. 

  • 38 min
  Hva når barna har homofile tiltrekninger? (E21 kristen barneoppdragelse)

  Hva når barna har homofile tiltrekninger? (E21 kristen barneoppdragelse)

  Selv om det bare er mellom en og to prosent av den voksne befolkningen som vil definere seg med homofile følelser er minst hver fjerde gutt (godt mulig tallene er like for jenter) "innom" slike følelser i sin oppvekst. Hvordan skal man møte sine barn i slike faser på en god måte? Og hvordan være tro mot Bibelen og samtidig veilede? Nok en viktig episode om identitet.

  Se disposisjonen for episoden under.

  Våren 2017 kom altså podkasten "Ekteskap og samliv" med 17 episoder fra foross.no. Våren 2018 er  navnet endret til "Familielivet" og vi drar på med sesong to som handler om kristen barneoppdragelse.

  Hver episode vil ha en ny gjest som deler fra sin erfaring i foreldrerollen eller kommer med viktige innspill som fagperson.


  Episoden inneholder dette: 

  1:15 Presentasjon av Erik

  5:45 Hvilken veiledning gir Bibelen for mennesker som kjenner på homofile følelser? Den viktige forskjellen på å "være homofil" og "kjenne på homofile følelser".

  17:15 Hvorfor det ikke er så viktig hvor de homofile følelsene kommer fra.

  18:25 Hva når mitt barn gir uttrykk for homofile følelser?

  25:50 Hvor tydelig skal man veilede sine barn?

  28:45 Hvordan skal jeg møte det "kulturelle trykket" vi lever i med en kristen barneoppdragelse?

  36:05 Eriks frispark: gå i menigheten/forsamlingen hver søndag!

  38:20 Hvordan vi skal lede våre barn til Jesus slik at de tror på ham og fortsetter med det. Begynn med å spørre spørsmålet til deg selv- vil du som forelder følge Jesus?

  Neste uke er det sang og musikk vi snakker om. Egil Sjaastad (som også har vært med i en tidligere episode) har interessert seg for emnet hele sitt liv. Han har en del gode tanker å dele om hvordan utviklingen har vært innen kristne barnesanger og hva vi egentlig ser etter i en god barnesanger.

  Inntil da- vi ønsker hverandre Guds velsignelse i uka som kommer i den viktige oppgaven som fedre og mødre!  Sesong 1 i podkasten Familielivet handlet om Ekteskap og samliv.

  Se oversikten over alle de 17 episodene i Ekteskap og samliv her. 

  • 41 min
  De livsviktige vanene (E20 kristen barneoppdragelse)

  De livsviktige vanene (E20 kristen barneoppdragelse)

  Foreldre har fått et stort ansvar av Gud til å oppdra og lede sine barn. Dr. Joel Biermann argumenterer sterkt for at det er særlig gjennom gode vaner vi gjør dette. Både når det gjelder å lede barna til fellesskap med Jesus og å sette dem i stand til livet her på jorda på en god måte. En spennende episode med mange tankevekkere!

  Se disposisjonen for episoden under.

  Våren 2017 kom altså podkasten "Ekteskap og samliv" med 17 episoder fra foross.no. Våren 2018 er  navnet endret til "Familielivet" og vi drar på med sesong to som handler om kristen barneoppdragelse.

  Hver episode vil ha en ny gjest som deler fra sin erfaring i foreldrerollen eller kommer med viktige innspill som fagperson.


  Episoden inneholder dette: 

  1:30 Introduksjon av Joel Biermann

  3:15 Betydningen av vaner. De leder og former barna våre.

  6:15 Hvilke vaner er viktige? Daglige, ukentlige og årlige. Hvorfor både menneskelige og åndelige sider av barneoppdragelsen er viktig. 

   

  20:45 Hva når barna ikke vil gå på møte/gudstjeneste?

  27:05 Ja, men hva da når ting går på trynet? Nåde?

  31:00 Kan man forvente gode vaner av barna om vi som foreldre ikke har dem selv? Og hvorfor det er så viktig at pappa synger i forsamlingen. 

  38:05 Joel summerer opp det viktigste: et todelt mål for livet.

  40:27 Joels frispark: ikke vær så rett for verden!

  42:15 Hvordan barna ledes til Jesus og fortsetter å følge Ham. 

  Gjest i neste ukes episode er Erik Johansson. Han er prest, men arbeider nå som leder for utlandsmisjonen til svenske EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). Vi snakker sammen om å kjenne på homofile følelser og hvordan foreldre skal tenke når barna gir uttrykk for dette. En viktig episode med lave skuldre!

  Inntil da- lykke til i uka som kommer i den viktige oppgaven som fedre og mødre!  Sesong 1 i podkasten Familielivet handlet om Ekteskap og samliv.

  Se oversikten over alle de 17 episodene i Ekteskap og samliv her. 

  • 45 min
  Jenter, ungdom og kultur (E19 Kristen barneoppdragelse)

  Jenter, ungdom og kultur (E19 Kristen barneoppdragelse)

  Forfatter av bestselgeren Ferdig prestert, Maria Celine Lundeby, er gjest i denne ukens episode og vi snakker om samfunnsutviklingen, ungdomskultur, Bibelens budskap inn i dette og hvorfor vi er skjønt enige om at en av de mest kjente kveldssangene for de minste burde vært skrevet om. Ja, vi har et par forslag til hvordan teksten heller kan være.

  Se disposisjonen for episoden under.

  Våren 2017 kom altså podkasten "Ekteskap og samliv" med 17 episoder fra foross.no. Våren 2018 er  navnet endret til "Familielivet" og vi drar på med sesong to som handler om kristen barneoppdragelse.

  Hver episode vil ha en ny gjest som deler fra sin erfaring i foreldrerollen eller kommer med viktige innspill som fagperson.


  Episoden inneholder dette:   Presentasjon. Ferdig prestert. Noe på hjertet. Ungdomsarbeider. Mor.

  5:30 Skrevet bok! Motivasjonen bak?

  8:55 Hva er det viktigste som har endret seg bare siden du selv var ungdom? Hvilke trekk ser du som spesielt utfordrende for unge jenter i dag?

  15:00 Er noe av dette spesielt utfordrende for kristne jenter? (Altså de som vokser opp i et kristent hjem eller ønsker å følge Jesus?)

  16:10 Hva er egentlig «generasjon prestasjon» og hvorfor har kristen tro så mye å komme med, nettopp i møte med dette?

  18:05 Marias viktigste budskap til dagens ungdomsgenerasjon: vi er syndere, frelst av 100% nåde av Jesus.

  23:55 Hva er det viktigste foreldre kan gjøre?

  27:35 Bety noe for andres barn og ungdommer!

  29:05 Når begynner man å snakke om slike ting og hva begynner man med?

  32:50 En bokanbefaling Etterlysning: Åndelige foreldre av Torbjørg Oline Nyli

  33:50 Marias frispark: vær bevisst. Det er ikke all kristen påvirkning som nødvendigvis er så bra!

  38:45 Hvordan lede til Jesus slik at de følger ham og fortsetter med det?

  Neste uke har vi en amerikaner på besøk. Joel Biermann er en interessant fyr som har klare tanker om hvorfor karakterdannelse er noe vi skal legge vinn på når neste generasjon skal gjøres klar for livet. Og evigheten.

  Inntil da- lykke til i uka som kommer i den viktige oppgaven som fedre og mødre!  Sesong 1 i podkasten Familielivet handlet om Ekteskap og samliv.

  Se oversikten over alle de 17 episodene i Ekteskap og samliv her. 

  • 41 min
  Fysisk avstraffelse, formaning og grensesetting (E18 kristen barneoppdragelse)

  Fysisk avstraffelse, formaning og grensesetting (E18 kristen barneoppdragelse)

  Fysisk avstraffelse, eller ris, er av få konkrete emner i barneoppdragelsen Bibel omtaler veldig spesifikt. Men hvordan skal vi tenke om dette når norsk lov er superstreng? Og er det egentlig et påbud om å rise våre barn Ordspråkene taler om?

  Se disposisjonen for episoden under.

  Våren 2017 kom altså podkasten "Ekteskap og samliv" med 17 episoder fra foross.no. Våren 2018 er  navnet endret til "Familielivet" og vi drar på med sesong to som handler om kristen barneoppdragelse.

  Hver episode vil ha en ny gjest som deler fra sin erfaring i foreldrerollen eller kommer med viktige innspill som fagperson.


  Episoden inneholder dette:   01:15 Kort presentasjon av Espen. Sistemann har ganske nettopp flyttet ut og han har dermed noen nyttige refleksjoner i «etterkant» av barneoppdragelsen.

  07:45 Fysisk avstraffelse er av de få emnene Bibelen adresserer veldig direkte. For eksempel Ord 13:24, 22:15 og 29:15.

  10:20 Hva sier norsk lov?

  11:45 Her må vi nyansere og det er flere ting som må sies!

  17:40 Her tenker kristne ulikt- hvilke “alternativer” finnes?

  25:40 I hvilken grad skal vi lese dette inn i vår kultur og dermed avpasse til norsk lov?

  31:05 Espens frispark: jeg skulle brukt Luthers lille katekisme mer. Sørg for å ha gode vaner!

  34:30 Hvordan lede til Jesus slik at de følger ham og fortsetter med det: ha en forsamling å høre til i.

  Neste uke snakker vi med Maria Celine Lundeby om jenter, ungdom og kultur. Maria er forfatter av andaktsboken Ferdig prestert og vert i podkasten Noe på hjertet. Med andre ord er emnet noe som opptar henne og mange kloke tanker venter!

  Inntil da- lykke til i uka som kommer i den viktige oppgaven som fedre og mødre!  Sesong 1 i podkasten Familielivet handlet om Ekteskap og samliv.

  Se oversikten over alle de 17 episodene i Ekteskap og samliv her. 

  • 37 min
  Transpersoner og kjønnsfloraen (E17 kristen barneoppdragelse)

  Transpersoner og kjønnsfloraen (E17 kristen barneoppdragelse)

  Selv om det gjelder veldig få er det noen som opplever selv, eller at sine barn gir uttrykk for å være "født i feil kropp", eller liknende uttrykk. Espen Ottosen svarer av Bibelens svar egentlig er ganske enkelt, men likevel ikke helt opplagt når det kommer til praktiske konsekvenser. Lytt til episoden om et krevende, men viktig tema.

  Se disposisjonen for episoden under.

  Våren 2017 kom altså podkasten "Ekteskap og samliv" med 17 episoder fra foross.no. Våren 2018 er  navnet endret til "Familielivet" og vi drar på med sesong to som handler om kristen barneoppdragelse.

  Hver episode vil ha en ny gjest som deler fra sin erfaring i foreldrerollen eller kommer med viktige innspill som fagperson.


  Følg Familielivet på iTunes.

  Episoden inneholder følgende momenter:

  1:35 Presentasjon av Espen Ottosen

  3:45 Trans… ja, hvilke ord skal vi egentlig bruke? Kjønnsdysfori og transpersoner?

  8:35 En rask historisk oversikt over endringen i forståelsen av kjønn.  

  13:15 Hva skal man tenke om den ideologiske kampen? Er dette ideologi for alle?

  Beklager dårligere kvalitet etter 16:15

  17:30 Bibelens egentlig enkle svar.

  20:00 Selv om Bibelens svar er enkelt er det kanskje vanskeligere når det kommer til konsekvensene av dette svaret…

  23:35 Hvordan gi god veiledning/være en god forelder til sitt barn som strever med opplevelsen av å være “født i feil kropp”?

  Les mer i for eksempel denne artikkelen: https://www.thegospelcoalition.org/article/responding-to-the-transgender-revolution 

  Neste uke blir altså Espen Ottosen gjest igjen og vi snakker om fysisk avstraffelse. Kanskje ikke et så hyggelig tema, men av de få konkrete emnene innen barneoppdragelse det faktisk står en del om i Bibelen. Og da må vi snakke om det.

  Inntil da- lykke til i uka som kommer i den viktige oppgaven som fedre og mødre!  Sesong 1 i podkasten Familielivet handlet om Ekteskap og samliv.

  Se oversikten over alle de 17 episodene i Ekteskap og samliv her. 

  • 28 min

Customer Reviews

3.7 out of 5
16 Ratings

16 Ratings

Top Podcasts In Religion og åndelighet

Uforklarlig med Lilli Bendriss
Lyder Produksjoner
Oioioi!
Bibelselskapet
Sjel til Sjel
Kari Opsal
Verdibørsen
NRK
Wisdom From North med Jannecke Øinæs
Wisdomfromnorth.no
Liv & Lederskap med Daniel Sæbjørnsen
Passion Åsane