40 min

Forsamlingsmøte - Tale av John-Inge Rolfsnes Imf Stord

    • Kristendom

Tema: Menneskelig og/eller åndelig - motsetninger eller to sider av samme sak? 

- Skapt i Guds bilde. Hva betyr det?

NB: Litt av starten mangler... 

Tema: Menneskelig og/eller åndelig - motsetninger eller to sider av samme sak? 

- Skapt i Guds bilde. Hva betyr det?

NB: Litt av starten mangler... 

40 min