7 episodes

Fremtiden muligheter!

FREMTIDENS MULIGHETER Podcast Frank Nilsen

  • Økonomi
  • 5.0, 1 Rating

Fremtiden muligheter!

  Økonomiske muligheter i historisk perspektiv med professor Ola Grytten

  Økonomiske muligheter i historisk perspektiv med professor Ola Grytten

  • 34 min
  Ny plass nye muligheter? Ordfører i Fyresdal - Erik Skjervagen

  Ny plass nye muligheter? Ordfører i Fyresdal - Erik Skjervagen

  Hvilke muligheter finnes i en liten kommune? Hva tenker en ordfører om koronakrisen vi nå har vært igjennom?
  For meg ble korona krisen i mars en tankevekker. Hva om vi får en ny krise som er mer omfattende. Hvilke muligheter finnes da hos mindre kommuner? Hvilke tanker har en ordfører i en mindre kommune om hvordan skape nye arbeidsplasser? Hvilke fordeler kan det være for deg og meg?
  Fremtidens muligheter er produsert med støtte fra COOR og Powered by Telemark
  Vi er innom:
  Korona krisen
  Bruken av teknologi for møtevirksomhet
  Fordelene med mindre plasser
  Oppdrett
  Mulighetene for leger som vil stresse mindre og ha bedre tid
  85 000 for 2 mål tomt med vann utsikt
  Tankesett for en kommune når man har press på seg

  • 33 min
  Fordelene for en bedrift å ha menneske i fokus - Nikolai Utheim

  Fordelene for en bedrift å ha menneske i fokus - Nikolai Utheim

  Hva gjør at noen trives bedre på jobb og gir det lille ekstra?
  Nikolai Utheim er leder for nesten 2000 ansatte i COOR. Mennesker som hver eneste dag skal spille på lag og gjøre sitt beste for sin arbeidsgiver. Jeg har selv møtt en av hans ansatte og fått et lite innblikk i atmosfæren i organisasjonen deres. Jeg har sagt dette ved flere anledninger “om eg noensinne skal ha en sjef igjen måtte det vært en som Nikolai ”. Hva er det Nikolai har skjønt som andre kan lære og benytte seg av?
  Vi er i innom:
  En siviløkonom med menneske i fokus
  Kreftdiagnosen som ga en tankevekker
  Følelsen av ansvar
  Behovet for tilbakemeldinger
  Det lille ekstra
  Med mer
  Fremtidens muligheter er produsert med støtte fra COOR og Powered by Telemark

  • 36 min
  Verdens første klimapositive industriregion?

  Verdens første klimapositive industriregion?

  Hvilke muligheter kan skapes ved at flere bedrifter samarbeider i en klynge? I denne episoden har vi fått med oss Irene Siljan Vestby, Anne C Syversen fra Industrial Greentech og Sverre Gotaas fra Herøya Industripark.
  Vi er innom:
  Ny teknologi vi ikke kjenner til enda
  Hva er poenget med å bli en klima positiv industri region
  Hva skal vi leve i fremtiden - landbasert industri
  Yara Birkeland
  EU midler
  Med mer
  Fremtidens muligheter er produsert med støtte fra COOR og Powered by Telemark

  • 49 min
  Hvilke muligheter gir sirkulærøkonomi? Gry Kolbjørnsen Langbakk

  Hvilke muligheter gir sirkulærøkonomi? Gry Kolbjørnsen Langbakk

  Hva er sirkulærøkonomi og hvilken sammenheng har det med tomater og en gammel teddybjørn?
  I denne episoden har vi fått med oss Gry Kolbjørnsen Langbakk fra Innovasjon Norge. Hun vil fortelle oss om hvorfor sirkulær økonomi er så viktig for fremtiden og hvilke muligheter det gir. I tillegg får vi høre hva telemarksregionen og Grenland har gjort og hvorfor de er særlig gode innenfor dette tema.
  Vi er innom:
  Introduksjon av sirkulærøkonomi
  Eksempler på bedrifter som har lykkes med dette
  Hva kan vi som privatpersoner gjøre?
  Teddybjørner og tomater
  Hvilke muligheter som finnes hos Innovasjon Norge
  Med mer
  Fremtidens muligheter er produsert med støtte fra COOR og Powered by Telemark

  • 40 min
  Fremtidens muligheter med karbonfangst - Per Brevik

  Fremtidens muligheter med karbonfangst - Per Brevik

  Hva er karbonfangst? Hvorfor velger noen bedrifter å gjøre dette? Har du en god ide om hva vi kan bruke fanget karbon til i fremtiden?
  Gjesten i denne episoden er Per Brevik. Han er direktør for alternativt brensel og bærekraft i Heidelberg Cement Nord Europa. Som en av verdens største produsenter av byggematerialer, er de fast bestemte på å bidra til å redusere karbonfotavtrykket som betong fører med seg ytterligere. Deres visjon er å kunne levere karbonnøytrale produkter i 2030; som de første i verden. 
  Fra 2014-2016 ble flere ulike fangst-teknologier testet ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Testene gav svar på hvordan de ulike teknologiene egnet seg til fangst av CO2 på en sementfabrikk. Norcem valgte å gå videre med en type teknologi, og testene har vist at teknologien fungerer tilfredsstillende. For tiden foregår det et forprosjekteringsstudie som har fokus på å redusere risiko og øke kostnadseffektiviteten ved et eventuelt fullskala-anlegg.
  Vi er innom:
  Kort historie om Norcem
  Miljø påvirkning før og nå
  CCS-prosjektet – lokalt og nasjonalt perspektiv
  Samarbeid med andre
  Teknologi
  Økonomiske mulighetene ved karbonfangst
  Hvordan få støtte hos et utenlandsk konsern
  Fremtidens muligheter er produsert med støtte fra COOR og Powered by Telemark

  • 43 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Økonomi