146 episodes

Hjernesterk er en podkast av hjerneforsker, foredragsholder, forfatter og tidligere fastlege Ole Petter Hjelle, og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad. Begge har bakgrunn fra idretten og brenner for fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Hjelle har lang erfaring med bruk av fysisk aktivitet i behandling og forfattet bøker om effekten fysisk aktivitet og effekten har på blant annet hjernen- og det mentale. Kaggestad har i mange år fulgt opp tusenvis av ansatte i næringslivet for å motivere til gode mosjonsvaner. Podkasten «Hjernesterk» handler om de primære gevinstene ved mosjon, hvordan det påvirker vår mentale helse og bidrar til en bedre hverdag.

Hjernesterk Moderne Media

  • Health & Fitness
  • 4.3 • 306 Ratings

Hjernesterk er en podkast av hjerneforsker, foredragsholder, forfatter og tidligere fastlege Ole Petter Hjelle, og tidligere proffsyklist Mads Kaggestad. Begge har bakgrunn fra idretten og brenner for fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. Hjelle har lang erfaring med bruk av fysisk aktivitet i behandling og forfattet bøker om effekten fysisk aktivitet og effekten har på blant annet hjernen- og det mentale. Kaggestad har i mange år fulgt opp tusenvis av ansatte i næringslivet for å motivere til gode mosjonsvaner. Podkasten «Hjernesterk» handler om de primære gevinstene ved mosjon, hvordan det påvirker vår mentale helse og bidrar til en bedre hverdag.

  Digital oppfølging og treningsoppfølging på resept

  Digital oppfølging og treningsoppfølging på resept

  Ole Petter og Mads har besøk av Rolf Harald Haugen via video for å snakke om det som kanskje er morgendagens løsning for oppfølging av pasienter og personer med behov for veiledning til bedret livsstil. Haugen forteller blant annet om et stort forskningsprosjekt som gjennomføres for å etablere tilstrekkelig dokumentasjon til å overbevise myndighetene om effekten av trening. Trening på resept ble etablert allerede på 1990- tallet med henvisning til et av landets mange frisklivssentraler. Hvor står løsningen i dag, hva mulighetene- og utfordringene med bruk av teknologi i oppfølgingen av fysisk trening og bedrede livstils valg.

  • 38 min
  Det evige fokuset på vekt som grunn til å trene

  Det evige fokuset på vekt som grunn til å trene

  Ole Petter og Mads har fått et spørsmål fra en lytter som har lest teorier om at trening ikke hjelper mot vektnedgang. Stemmer det- og i så fall har det egentlig noen betydning for om man bør fortsette å trimme eller ikke? En far er flink til å ta med seg barna ut i marka for å løpe. Utfordringen er at barna fort får hold/sting. Hva skyldes denne godt kjente plagen og hvordan bør det håndteres og forebygges?

  • 17 min
  Trening i svangerskap og etter fødsel

  Trening i svangerskap og etter fødsel

  Tina Løvberg gjester Podkasten Hjernesterk og deler sine tanker og erfaringer rundt trening i svangerskap og etter fødsel. Mange gravide og nybakte mødre er usikre på hvor mye de kan trene og hva de kan gjøre og i tillegg finnes det noen myter. Forskning viser at 85% av gravide i Norge ikke trener i svangerskapet. Har helsepersonell en viktig rolle her? Et gjennomgående tema i episoden er motivasjon og Tina deler sine råd for hvordan man kan motivere seg til å trene, og viktigheten av å kartlegge sine verdier og gi det plass i eget liv. 

  • 41 min
  Feilkommunikasjon om folkehelse og mangel på respons ved trening

  Feilkommunikasjon om folkehelse og mangel på respons ved trening

  En lytter har sendt inn en tilbakemelding på det hun mener er feil kommunikasjon om at 90 prosent av landets sykdomsbyrde kan forebygges. Hvor kommer disse 90 prosentene fra og han lytteren rett i at det er feil presentert? Flere sliter med det de mener er manglende respons og effekt av trening. Er det mulig å være u- trenbar?

  • 21 min
  Det viktige nettverket etter soning

  Det viktige nettverket etter soning

  Podkasten Hjernesterk er på besøk hos Nettverk etter soning i Oslo som jobber med å hjelpe folk tilbake til hverdagen etter soning i fengsel. Du hører Ole Petter og Mads i samtale med Jan Briseid om tilbudet og hvordan utfordringene ofte står i kø for tidligere straffedømte. I tillegg om viktigheten frivilligheten har for tilbudet og gevinster frivilligheten har for den generelle folkehelsa. Briseid er også svært opptatt av fysisk aktivitet og at det ikke skal være en del av helheten i tilbudet.

  • 34 min
  Endring av en dårlig vane til en god

  Endring av en dårlig vane til en god

  Podkasten Hjernesterk har fått en personlig historie og refleksjon fra ei dame som stumpet røyken til fordel for løping. Hvordan har lytteren tenkt, hvordan endre en dårlig vane og bytte den ut med en god, og hvilke gevinster hører med? I tillegg svarer Ole Petter på et spørsmål fra en lytter som lurer på hvorfor hun har sug etter usunn mat etter en runde med omgangssyke og stort underskudd av kalorier.

  • 28 min

Customer Reviews

4.3 out of 5
306 Ratings

306 Ratings

Mr. Kim A ,

Samfunnsnyttig informasjon

Godt presentert. Ønsker litt mindre bruk av ordet «lissom», for økt profesjonalitet.

For engasjert masterstudent ,

Episode 26.Oktober

Hei, jeg liker denne podcasten godt men ble litt skuffet over denne episoden. Interessant informasjon hentet ut fra masterstudiene. Resten av podcasten skuffer der i mot litt. Et overdrevent fokus på skolevei sett i sammenheng med at foreldre ikke er flinke nok til å oppfordre sine barn til å sykle/gå til skole. Det er faktisk enorm forskjell i størrelse på bygder, og geografiske avstander fra skole. Noen har 2-5 km til skolen, andre har 10-12 km, kanskje mer. Jeg er fra Vestlandet, og vi har ikke bare mye tungtrafikk langs veiene våre, men også store elver med flaumfare og rasutsatte områder. Noen blir også kjørt til fritidsaktiviteter i nabobygden, som ligger 30 km unna fordi det er der tilbudet er. Noe som betyr at dette også er tidskrevend og at noen foreldre legger inn mye innsats for barna sine. Jeg syns det er viktig å stimulere til aktivitet både i by og bygd. Men kanskje heller fokuser på helsegevinster ved å sykle til skolen (Masteroppgave av Vilde Næss har utforsker dette. Oppgave skrevet ved UiB. Sammenhengen mellom aktiv skoletransport og subjektive helseplager hos norske skoleelever. En kvantitativ studie basert på data fra undersøkelsen «helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land»), og eventuelle tiltak som ha effekt. Jeg syns synsing skal være lov i podcast, men man skal være forsiktig med å synse for mye om noe man ikke har kjennskap til selv. Faktorer som sosioøkonomisk status er interessant, hvilke tilbud man har er interessant. Man har jo gjerne et mindre utvalg av fritidsaktiviteter enn i store byer, og kanskje man favner om færre? Ikke alle kommuner har folkehelsekoordinator, og har derav ingen som vektlegger denne type problemstilling i kommunedel planer. Selv om kommunene faktisk har et ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden til deres befolkning og eventuelle utfordringer, og å sette inn passende tiltak. Er det kanskje gjort undersøkelser på hva barn og unge fra bygd savner i sitt nærmiljø? Vestland fylkeskommune har en oversikt over de ulike folkehelseprosjektene som nå finner sted i ulike kommuner, mye er rettet mot barn og unge. Dette går ann å utforske? Vi som studerer/jobber med folkehelse har de siste 10 årene blitt bevist på at man ikke må legge for mye vekt på individet og levevaner. Men på strukturelle forhold som igjen påvirker levevaner. Man vet jo at kun informasjon i seg selv ikke alltid er løsningen. Men at tiltak overordnede forhold som miljøet vi lever i, økonomi og lignende kan ha stor påvirkning. Dette betyr ikke at levevaner ikke er viktig, men at vi trenger effektive måter å påvirke den. Godt eksempel: Fysak allaktivitetshus i Bergen kommune😊 Kort oppsummert var studien interessant og dette kunne blitt en kjempe spennende episode. Men det blir mye synsing og mye oppfordringer fra et ovenfra og ned perspektiv. Stikkord som vi blant annet er opptatt av i folkehelsearbeidet er: medvirkning, empowerment og kunnskapsbasert praksis. Dere som formidler folkehelse til så mange syns jeg skal formidle dette også. Jeg er fra en liten bygd der jeg syklet 2 km til og fra all skole og trening hver eneste dag. Men på fotballtrening var det også jenter fra nabobygden som hadde køyrt 30 km for å komme seg dit. Så jeg syns vi må forstå at det er variasjon mellom bygder og mellom individene som bor i bygdene. Hilsen overivrig master-student ved helsefremmende arbeid og helsepsykologi ved Universitetet i Bergen

HansOddleif ,

Interessant

Og lærerikt!

Top Podcasts In Health & Fitness

PLAN-B & Acast
Lyder Produksjoner
Lege Annette Dragland & Acast
Scicomm Media
Podplay
Annette Løno

More by Moderne Media

Moderne Media
Moderne Media
Moderne Media
Moderne Media
Moderne Media og Untold
Jonas Braaten / Kontent AS & Acast