45 min

Hva betyr det for bransjen når Futurebuilt kommer til Bergen? Med Thordur Bryngeirsson og Birgit Rusten fra Futurebuilt Prosjekteffekt

    • Management

Nå er Futurebuilt kommet til Bergen!
Futurebuilt er et innovasjonsprogram for byggebransjen som har eksistert i Oslo og kommunene rundt i mer enn 10 år.
Interessen for Futurebuilt i Bergen er stor og langt over forventningene til Byarkitekten og deres prosjektleder for Futurebuilt, Thordur Bryngeirsson.
19.april var det frokostmøte om Futurebuilt på Litteraturhuset i Bergen, og det var «stinn brakke» med folke fra alle deler av byggebransjen.
I denne episoden snakker Alexander med prosjektleder Thordur og daglig leder for Futurebuilt sekretariatet Birgit Rusten, om hva Futurebuilt er, hvorfor dette er bra for byggebransjen og hvorfor interessen er så stor.
Referanser:
Futurebuilt: https://www.futurebuilt.no/Artikkel om Bergen kommune som får Futurebuilt til Bergen: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/tar-futurebuilt-til-bergenKurs gjennom Prosjekteffekt og Metier: https://prosjekteffekt.no/Kodeord for 500,- avslag: Effekt500Blogg, podcast, kurs om prosjektledelse: https://prosjekteffekt.no/

Nå er Futurebuilt kommet til Bergen!
Futurebuilt er et innovasjonsprogram for byggebransjen som har eksistert i Oslo og kommunene rundt i mer enn 10 år.
Interessen for Futurebuilt i Bergen er stor og langt over forventningene til Byarkitekten og deres prosjektleder for Futurebuilt, Thordur Bryngeirsson.
19.april var det frokostmøte om Futurebuilt på Litteraturhuset i Bergen, og det var «stinn brakke» med folke fra alle deler av byggebransjen.
I denne episoden snakker Alexander med prosjektleder Thordur og daglig leder for Futurebuilt sekretariatet Birgit Rusten, om hva Futurebuilt er, hvorfor dette er bra for byggebransjen og hvorfor interessen er så stor.
Referanser:
Futurebuilt: https://www.futurebuilt.no/Artikkel om Bergen kommune som får Futurebuilt til Bergen: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/tar-futurebuilt-til-bergenKurs gjennom Prosjekteffekt og Metier: https://prosjekteffekt.no/Kodeord for 500,- avslag: Effekt500Blogg, podcast, kurs om prosjektledelse: https://prosjekteffekt.no/

45 min