36 min

Hva er det på dette bildet? (WCAG 1.1‪)‬ Universelt utformet

    • Technology

Denne episoden handler om å gi et tekstlig alternativ til ikke-tekstlig informasjon (bilder og lignende).

WCAG 1.1.1

Denne episoden handler om å gi et tekstlig alternativ til ikke-tekstlig informasjon (bilder og lignende).

WCAG 1.1.1

36 min

Top Podcasts In Technology