1 hr 5 min

Hva er god ledelse og gode prosjekter i et næringsperspektiv? med Sverre Simen Hov, Bergen Næringsråd Prosjekteffekt

    • Management

Det er en veldig stor og økende del av europeiske lands verdiskapning, målt som andel av brutto nasjonalprodukt (GDP), som skjer gjennom prosjekter, jf. en artikkel i Harvard Business Review 2021.
For å diskutere prosjekter i et næringslivsperspektiv har Alexander i denne episoden fått med Sverre Simen Hov fra Bergen Næringsråd til en prat om dette.
Forskning viser at ledere og organisasjoner undervurderer prosjekter og prosjektledelse, og at bare rundt 35% av prosjekter anses som suksess, -som igjen betyr at vi sløser bort alt for mye tid, penger og muligheter.
I tillegg til prosjekter i næringslivet, snakker de om hva som oppfattes som god ledelse i næringslivet, politikken og idretten. Sverre var tidligere vert for podcasten Ledercasten i regi av arbeidstakerorganisasjonen Lederne, der han fikk godt innblikk i hva mange fremtredende ledere mener med ledelse.

Det er en veldig stor og økende del av europeiske lands verdiskapning, målt som andel av brutto nasjonalprodukt (GDP), som skjer gjennom prosjekter, jf. en artikkel i Harvard Business Review 2021.
For å diskutere prosjekter i et næringslivsperspektiv har Alexander i denne episoden fått med Sverre Simen Hov fra Bergen Næringsråd til en prat om dette.
Forskning viser at ledere og organisasjoner undervurderer prosjekter og prosjektledelse, og at bare rundt 35% av prosjekter anses som suksess, -som igjen betyr at vi sløser bort alt for mye tid, penger og muligheter.
I tillegg til prosjekter i næringslivet, snakker de om hva som oppfattes som god ledelse i næringslivet, politikken og idretten. Sverre var tidligere vert for podcasten Ledercasten i regi av arbeidstakerorganisasjonen Lederne, der han fikk godt innblikk i hva mange fremtredende ledere mener med ledelse.

1 hr 5 min